RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku, uvjetima i načinu utvrđivanja prava na plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja iz državnog proračuna

Narodne novine br.116/2017. od 24.11.2017.

 

      Pravilnikom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Pravilnika o o postupku, uvjetima i načinu utvrđivanja prava na plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja iz državnog proračuna (Nar. nov., br. 156/08., 88/10. i 31/16.).

      Ovaj Pravilnik stupa na snagu 25. studenoga 2017., a može se vidjeti ovdje


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)