Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije

Datum: 24.12.2019, Utorak
NN br. 126/2019

      Pravilnikom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Pravilnika o postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije (Nar. nov., br. 81/15. i 1/17.).

      Zahtjevi za povrat poreza koji se odnose na razdoblje do 31. prosinca 2019. podnose se najkasnije do 31. ožujka 2020. na Obrascu P-DIP u papirnatom obliku.

      Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. siječnja 2020., a može se vidjeti ovdje

Povratak na nove propise