Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku i načinu korištenja prava na porez po tonaži broda

      Pravilnikom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Pravilnika o postupku i načinu korištenja prava na porez po tonaži broda (Nar. nov., br. 90/13. i 87/15.).

      Ovaj Pravilnik stupa na snagu 22. siječnja 2020., a može se vidjeti ovdje

Povratak na nove propise