RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o mjestima ulaska za pošiljke bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta koji podliježu fitosanitarnom pregledu pri unošenju iz trećih zemalja

Narodne novine br.79/2017. od 11.08.2017.

 

      Pravilnikom o mjestima ulaska za pošiljke bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta koji podliježu fitosanitarnom pregledu pri unošenju iz trećih zemalja (Nar. nov., br. 90/13., 140/13. i 64/17.) članak 2.b mijenja se i glasi:

      »Kao mjesto ulaska za pošiljke plodova agruma rodova Citrus L., Fortunella Swingle i Poncirus Raf. i njihovih križanaca, isključujući plodove vrsta Citrus aurantium L. i Citrus latifolia Tanaka, koji su namijenjeni isključivo za industrijsku preradu u sok, a potječu iz Argentine, Brazila, Južnoafričke Republike ili Urugvaja, određuje se pomorski granični prijelaz Rijeka.«.

      Ovaj Pravilnik stupa na snagu 19. kolovoza 2017. godine.


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)