RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Pravilnik o označavanju, reklamiranju i prezentiranju hrane

Ponedjeljak, 21.04.2008.

Pravilnik je objavljen u Nar. nov., br. 40/08., a
stupio je na snagu 07.04.2008. Pravilnikom se uvode značajne
novosti glede označavanja hrane od kojih su najvažnije promjene u
djelu navođenja mjesta podrijetla proizvoda, obveze ugostitelja da
gostu na njegov zahtjev pružaju informaciju o podrijetlu glavnih
sastojaka jela te sastojcima koji uzrokuju alergiju ili
intoleranciju, detaljnija razrada glede navođenja sastojaka hrane
i pojedinih elemenata označavanja. Također je važna novost što se
Pravilnik primjenjuje i na hranu proizvedenu na obiteljskim
poljoprivrednim gospodarstvima što do sada nije bio slučaj.

*Novosti koje su donesene pravilnikom su sljedeće:*

Sva hrana koja se stavlja na tržište mora biti označena uz
ostale propisane podatke i podatcima o svim sastojcima koji
mogu izazvati alergije i netoleranciju na hranu kao i
podatku o zemlji podrijetla hrane, a nakon ulaska RH u EU
označavanje zemlje podrijetla bit će obvezatno samo ako bi
propuštanje takva navođenja moglo krivo navoditi potrošača o
o pravom podrijetlu hrane,Zemljom podrijetla smatra se zemlja
u kojoj je hrana proizvedena ili u kojoj je posljednji put
značajnije obrađena, kod svježeg voća i povrća zemljom u
kojoj je ono ubrano, za rasječeno meso te mesne nusproizvode
zemljom uzgoja i klanja, a za proizvode ribarstva i živih
školjkaša zemljom ulova odnosno uzgoja,
o *Od 30.06.2008* ugostitelji trebaju prilikom prezentacije
hrane koju nude krajnjem potrošaču za izravnu konzumaciju,
dati na zahtjev gosta informaciju o podrijetlu glavnih
sastojaka hrane i prisutnosti sastojaka hrane koji mogu
izazvati alergije i/ili intoleranciju,
o *Od 30.06.2008.* i obiteljska poljoprivredna gospodarstva
postaju obveznici označavanja vlastito proizvedene ili
prerađene hrane koju izravno prodaju krajnjem potrošaču,
sukladno odredbama Pravilnika,
o Za označavanje zapakirane hrane odgovoran je proizvođač ili
onaj koji hranu pakira ili stavlja na tržište ( uvoznik,
distributer, trgovac na veliko ili malo), a za označavanje
nezapakirane hrane odgovoran je trgovac na malo koji hranu
prodaje krajnjem potrošaču.
o *Zapakirana hrana* označena prema ranije važećim propisima
može se stavljati na tržište najkasnije do *31.03.2009.* i
nalaziti se na tržištu do isteka roka trajanja hrane, a
*nezapakirana hrana* može se stavljati na tržište najkasnije
do *30.06.2008.*
Opširnije o tome može se pročitati u časopisu RRiF br 5/08 u
rubrici: Tržišta i propisi
Lj.M.Ostale vijesti:

[VIDEO] Novosti kod izdavanja propusnica za radnike - ePropusnice
Petak, 03.04.2020.
[VIDEO] Rad stranaca u RH - pitanja koja se javljaju za vrijeme proglašene epidemije
Petak, 03.04.2020.
Novosti u izdavanju propusnica radnicima
Četvrtak, 02.04.2020.
Potpora koju poslodavac isplaćuje radnicima zbog otklanjanja štete potresa ne smatra se plaćom
Četvrtak, 02.04.2020.
[VIDEO] Članovi uprave smanjenje troška plaće
Utorak, 31.03.2020.
Pružatelji ugostiteljske djelatnosti u domaćinstvu ili na OPG-u djelomično su oslobođeni plaćanja turističke pristojbe
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Obustava plaćanja spomeničke rente
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Privremeno ukidanje obveze plaćanja članarine HGK i HOK
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta - NOVOSTI
Petak, 27.03.2020.
Odgađa se plaćanje naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Obveze poslodavca i radnika-COVID 19
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Rad od kuće
Petak, 27.03.2020.
Obavijest trošarinskim obveznicima na duhanske prerađevine
Četvrtak, 26.03.2020.
Promjena roka predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva i druge pravne osobe
Četvrtak, 26.03.2020.
[VIDEO] Aneks ugovora o radu
Četvrtak, 26.03.2020.
[VIDEO] Plaćeni i neplaćeni dopust
Četvrtak, 26.03.2020.
Novi uvjeti za dobivanje potpore od 3.250,00 kn
Četvrtak, 26.03.2020.
Porezni tretman naknade troškova prijevoza u situaciji posebnih okolnosti
Srijeda, 25.03.2020.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 25.03.2020.
Podnošenje zahtjeva za odgodu poreza
Utorak, 24.03.2020.
[VIDEO] Propusnice koje izdaju poslodavci svojim radnicima
Utorak, 24.03.2020.
Radno vrijeme trgovina
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Apel udruge Hrvatski računovođa
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Privremeni brojevi telefona odjela prodaje, pretplate i informatike u RRIF-u
Ponedjeljak, 23.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Napuštanje mjesta prebivališta i stalnog boravka dopušteno je samo uz propusnicu
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Obračun i isplata plaće za vrijeme primanja potpore od 3.250,00 kn
Nedjelja, 22.03.2020.
Financijski izvještaji u proračunskom sustavu za prva tri mjeseca 2020. godine
Subota, 21.03.2020.
Radno vrijeme u djelatnosti trgovine i ugostiteljstva u posebnim okolnostima
Petak, 20.03.2020.
Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)
Petak, 20.03.2020.
Prijava u Hrvatski zavod za zapošljavanje
Četvrtak, 19.03.2020.
Ograničavanje društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja
Četvrtak, 19.03.2020.
Dostava hrane, pića i napitaka
Četvrtak, 19.03.2020.
Ogledni primjeri odluka poslodavaca
Srijeda, 18.03.2020.
Prijava podataka o privremenom zatvaranju poslovnog prostora ili promjeni radnog vremena
Srijeda, 18.03.2020.
Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2019. godinu
Utorak, 17.03.2020.
Pandemija – što poslodavcu stoji na raspolaganju?
Utorak, 17.03.2020.
Ograničenje visine cijena za određene proizvode
Ponedjeljak, 16.03.2020.
Postupak predavanja zahtjeva za naknadu plaće osiguranika koji se nalaze u izolaciji
Petak, 13.03.2020.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 12.03.2020.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 10.03.2020.
Dokazivanje oslobođenja od PDV-a za isporuke dobara unutar Europske unije
Petak, 06.03.2020.
Godišnje izvješće o izvršenju projekta ulaganja
Petak, 06.03.2020.
Novi uvjeti za primjenu oslobođenja na isporuke dobara unutar EU
Petak, 06.03.2020.
Približava se rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja
Petak, 28.02.2020.
Prava osiguranika na privremenu nesposobnost za rad zbog pojave koronavirusa
Četvrtak, 27.02.2020.
Novi broj RRiF-a
Utorak, 25.02.2020.
Predaja obračuna članarine turističkim zajednicama za 2019. godinu
Srijeda, 19.02.2020.
Novi broj PiP-a
Petak, 14.02.2020.
Predaja financijskih izvješća kod prestanka društva bez postupka likvidacije
Srijeda, 12.02.2020.

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)