RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2018. godinu

Narodne novine br.19/2018. od 28.02.2018.

 

      Ovim se Pravilnikom propisuje podnošenje jedinstvenog zahtjeva i način provedbe:

– mjera iz programa izravnih plaćanja te detaljni uvjeti i postupci za ostvarivanje:

1. osnovnog plaćanja, dodjelu i korištenje prava na plaćanja iz nacionalnih rezervi, prijenos prava na plaćanja,

2. plaćanja za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš, preraspodijeljenog plaćanja, plaćanja za mlade poljoprivrednike, proizvodno vezane potpore i programa za male poljoprivrednike.

      Postupci započeti po odredbama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2017. godinu (Nar. nov., br. 19/17., 45/17. i 46/17.) završit će se po odredbama toga pravilnika, osim članka 47., na koji se primjenjuju odredbe ovoga Pravilnika.

      Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2017. godinu (Nar. nov., br. 19/17., 45/17. i 46/17.).

      Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. ožujka 2018., a može se vidjeti ovdje


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)