RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. »Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti« pridnenim povlačnim mrežama – koćama za rujan/listopad 2017. godine

Narodne novine br.94/2017. od 20.09.2017.

 

      Pravilnikom se utvrđuju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore u okviru mjere I.9. »Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti« u okviru prioriteta Europske unije »Poticanje okolišno održivog, resursno učinkovitog, inovativnog, konkurentnog i na znanju utemeljenog ribarstva«, u sklopu provedbe Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020.

      Ovaj Pravilnik stupa na snagu 21. rujna 2017.,  a može se vidjeti ovdje


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)