RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Prijava za potpore male vrijednosti do 15. svibnja

Petak, 08.05.2009.

U
Narodnim novinama br. 53. od 4. svibnja 2009. objavljeni su:*
*Pravilnik o načinu ostvarivanja porezne olakšice
obveznika poreza na dobit na brdsko-planinskim
+ područjima,**Pravilnik o načinu ostvarivanja porezne
olakšice obveznika poreza na dobit na područjima
posebne državne skrbi i*
+ *Pravilnik o načinu ostvarivanja porezne olakšice
obveznika porez na dobit na području Grada Vukovara*
*Prema navedenim pravilnicima, *porezni obveznici koji
obavljaju djelatnost na brdsko-planinskim područjima,
područjima posebne državne skrbi odnosno na području Grada
Vukovara obvezni su do 15. svibnja*podnijeti Ministarstvu
regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva i
(presliku) Poreznoj upravi mjerodavnoj prema sjedištu,
odnosno prebivalištu ili uobičajenom boravištu obveznika
poreza na dobitak, obrasce za prijavu i to:*
*Obrazac POBPP – za porezne obveznike koji obavljaju
+ djelatnost na brdsko-planinskim područjima,**Obrazac
POPPDS – za porezne obveznike koji obavljaju
djelatnost na područjima posebne državne skrbi,*
+ *Obrazac POGV – za porezne obveznike koji obavljaju
djelatnost na području Grada Vukovara.*
*U obrascima se posebno zahtijevaju podatci o *obvezniku
poreza na dobitak*, podatci o *registriranim djelatnostima*
koje obveznik poreza na dobitak obavlja na tim područjima u
godini za kuju se prijavljuje porezna olakšica te *podatci o
zaposlenicima* na neodređeno vrijeme kod obveznika poreza na
dobitak u djelatnostima koje obavlja na tim područjima u
godini za koju se podnosi prijava za korištenje porezne
olakšice i podatci o *korištenju potpora male vrijednosti*
za godinu za koju se podnosi prijava za korištenje olakšice
i prethodne dvije godine.*

*Osim navedenih obrazaca obveznik poreza na dobitak treba
dostaviti i *Izjavu danu pod materijalnom i kaznenom
odgovornošću o svim drugim potporama* male vrijednosti koje
je obveznik poreza na dobitak primio tijekom prethodne dvije
i tijekom tekuće godine (tijekom 2008. u ovom
slučaju).
Š.G.

Ostale vijesti:

Provedba ovrhe na novim naknadama od 1. rujna 2019. godine
Utorak, 17.09.2019.
Novi broj PiP-a
Petak, 13.09.2019.
Pregled najavljenih promjena u oporezivanju od 1. siječnja 2020.
Srijeda, 11.09.2019.
Nova osnovica za obračun plaće u javnom sektoru
Utorak, 03.09.2019.
Odabir revizora za neprofitne organizacije
Ponedjeljak, 02.09.2019.
Novi neoporezivi primitci radnika
Četvrtak, 29.08.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 26.08.2019.
Predložene izmjene u oporezivanju plaća i neoporezivih primitaka radnika
Srijeda, 31.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.07.2019.
Primjena stope PDV-a na sjemenje
Srijeda, 17.07.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 15.07.2019.
Boravak i rad državljana EGP-a u RH
Četvrtak, 11.07.2019.
Besplatna aplikacija za eRačune za male dobavljače
Četvrtak, 11.07.2019.
„Neprofitna“ okružnica za sastavljanje polugodišnjih financijskih izvještaja
Utorak, 09.07.2019.
Osnivanje trgovačkih društava na daljinu
Ponedjeljak, 08.07.2019.
Stopa zateznih kamata od 1. srpnja 2019.
Četvrtak, 04.07.2019.
Uputa za sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja za prvih šest mjeseci 2019. godine
Četvrtak, 04.07.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Ponedjeljak, 01.07.2019.
eRačun
Ponedjeljak, 01.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 26.06.2019.
E-računi – besplatni video seminar
Petak, 14.06.2019.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 13.06.2019.
Oznake na bočnim stranama vozila u javnom cestovnom prijevozu i cestovnom prijevozu za vlastite potrebe
Petak, 07.06.2019.
Popunjavanje naloga za plaćanje - SEPA
Petak, 31.05.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 27.05.2019.
Novi Zakon o članarinama u turističkim zajednicama
Petak, 24.05.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 13.05.2019.
Proširena je primjena Kolektivnog ugovora ugostiteljstva
Ponedjeljak, 13.05.2019.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.04.2019.
Izmijenjen je Zakon o trgovačkim društvima
Utorak, 23.04.2019.
Podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvole za boravak i rad
Ponedjeljak, 15.04.2019.
Prijava konsolidacije financijskih izvješća
Četvrtak, 11.04.2019.
Novi broj PiP-a
Srijeda, 10.04.2019.
Primjena stope PDV-a na sjemenje
Utorak, 09.04.2019.
Uputa za sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja za prva tri mjeseca 2019. godine
Utorak, 09.04.2019.
Bolovanje za dijete iznad 3 godine života
Utorak, 02.04.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 02.04.2019.
Promijenjen je Kolektivni ugovor ugostiteljstva
Četvrtak, 28.03.2019.
Novi broj RRiF-a
Utorak, 26.03.2019.
Statistička izvješća o javnoj nabavi za 2018. godinu
Ponedjeljak, 25.03.2019.
Samoprocjena kod neprofitnih organizacija
Ponedjeljak, 25.03.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 11.03.2019.
PD obrazac za 2018. godinu
Ponedjeljak, 04.03.2019.
Novi broj RRiF-a
Utorak, 26.02.2019.
Konsolidacija financijskih izvještaja u sustavu proračunskog računovodstva
Utorak, 26.02.2019.
Predaja izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2018. godinu
Utorak, 26.02.2019.
Rok za predaju godišnjih izvještaja neprofitnih organizacija za 2018. godinu
Utorak, 26.02.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Srijeda, 20.02.2019.
Novi broj PiP-a
Utorak, 12.02.2019.
Donesen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača
Utorak, 12.02.2019.

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)