RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Prijava za potpore male vrijednosti do 15. svibnja

Petak, 08.05.2009.

U
Narodnim novinama br. 53. od 4. svibnja 2009. objavljeni su:*
*Pravilnik o načinu ostvarivanja porezne olakšice
obveznika poreza na dobit na brdsko-planinskim
+ područjima,**Pravilnik o načinu ostvarivanja porezne
olakšice obveznika poreza na dobit na područjima
posebne državne skrbi i*
+ *Pravilnik o načinu ostvarivanja porezne olakšice
obveznika porez na dobit na području Grada Vukovara*
*Prema navedenim pravilnicima, *porezni obveznici koji
obavljaju djelatnost na brdsko-planinskim područjima,
područjima posebne državne skrbi odnosno na području Grada
Vukovara obvezni su do 15. svibnja*podnijeti Ministarstvu
regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva i
(presliku) Poreznoj upravi mjerodavnoj prema sjedištu,
odnosno prebivalištu ili uobičajenom boravištu obveznika
poreza na dobitak, obrasce za prijavu i to:*
*Obrazac POBPP – za porezne obveznike koji obavljaju
+ djelatnost na brdsko-planinskim područjima,**Obrazac
POPPDS – za porezne obveznike koji obavljaju
djelatnost na područjima posebne državne skrbi,*
+ *Obrazac POGV – za porezne obveznike koji obavljaju
djelatnost na području Grada Vukovara.*
*U obrascima se posebno zahtijevaju podatci o *obvezniku
poreza na dobitak*, podatci o *registriranim djelatnostima*
koje obveznik poreza na dobitak obavlja na tim područjima u
godini za kuju se prijavljuje porezna olakšica te *podatci o
zaposlenicima* na neodređeno vrijeme kod obveznika poreza na
dobitak u djelatnostima koje obavlja na tim područjima u
godini za koju se podnosi prijava za korištenje porezne
olakšice i podatci o *korištenju potpora male vrijednosti*
za godinu za koju se podnosi prijava za korištenje olakšice
i prethodne dvije godine.*

*Osim navedenih obrazaca obveznik poreza na dobitak treba
dostaviti i *Izjavu danu pod materijalnom i kaznenom
odgovornošću o svim drugim potporama* male vrijednosti koje
je obveznik poreza na dobitak primio tijekom prethodne dvije
i tijekom tekuće godine (tijekom 2008. u ovom
slučaju).
Š.G.Ostale vijesti:

Privremeno ukidanje obveze plaćanja članarine HGK i HOK
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta - NOVOSTI
Petak, 27.03.2020.
Odgađa se plaćanje naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Obveze poslodavca i radnika-COVID 19
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Rad od kuće
Petak, 27.03.2020.
Obavijest trošarinskim obveznicima na duhanske prerađevine
Četvrtak, 26.03.2020.
Promjena roka predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva i druge pravne osobe
Četvrtak, 26.03.2020.
[VIDEO] Aneks ugovora o radu
Četvrtak, 26.03.2020.
[VIDEO] Plaćeni i neplaćeni dopust
Četvrtak, 26.03.2020.
Novi uvjeti za dobivanje potpore od 3.250,00 kn
Četvrtak, 26.03.2020.
Porezni tretman naknade troškova prijevoza u situaciji posebnih okolnosti
Srijeda, 25.03.2020.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 25.03.2020.
Podnošenje zahtjeva za odgodu poreza
Utorak, 24.03.2020.
[VIDEO] Propusnice koje izdaju poslodavci svojim radnicima
Utorak, 24.03.2020.
Radno vrijeme trgovina
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Apel udruge Hrvatski računovođa
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Privremeni brojevi telefona odjela prodaje, pretplate i informatike u RRIF-u
Ponedjeljak, 23.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Napuštanje mjesta prebivališta i stalnog boravka dopušteno je samo uz propusnicu
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Obračun i isplata plaće za vrijeme primanja potpore od 3.250,00 kn
Nedjelja, 22.03.2020.
Financijski izvještaji u proračunskom sustavu za prva tri mjeseca 2020. godine
Subota, 21.03.2020.
Radno vrijeme u djelatnosti trgovine i ugostiteljstva u posebnim okolnostima
Petak, 20.03.2020.
Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)
Petak, 20.03.2020.
Prijava u Hrvatski zavod za zapošljavanje
Četvrtak, 19.03.2020.
Ograničavanje društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja
Četvrtak, 19.03.2020.
Dostava hrane, pića i napitaka
Četvrtak, 19.03.2020.
Ogledni primjeri odluka poslodavaca
Srijeda, 18.03.2020.
Prijava podataka o privremenom zatvaranju poslovnog prostora ili promjeni radnog vremena
Srijeda, 18.03.2020.
Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2019. godinu
Utorak, 17.03.2020.
Pandemija – što poslodavcu stoji na raspolaganju?
Utorak, 17.03.2020.
Ograničenje visine cijena za određene proizvode
Ponedjeljak, 16.03.2020.
Postupak predavanja zahtjeva za naknadu plaće osiguranika koji se nalaze u izolaciji
Petak, 13.03.2020.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 12.03.2020.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 10.03.2020.
Dokazivanje oslobođenja od PDV-a za isporuke dobara unutar Europske unije
Petak, 06.03.2020.
Godišnje izvješće o izvršenju projekta ulaganja
Petak, 06.03.2020.
Novi uvjeti za primjenu oslobođenja na isporuke dobara unutar EU
Petak, 06.03.2020.
Približava se rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja
Petak, 28.02.2020.
Prava osiguranika na privremenu nesposobnost za rad zbog pojave koronavirusa
Četvrtak, 27.02.2020.
Novi broj RRiF-a
Utorak, 25.02.2020.
Predaja obračuna članarine turističkim zajednicama za 2019. godinu
Srijeda, 19.02.2020.
Novi broj PiP-a
Petak, 14.02.2020.
Predaja financijskih izvješća kod prestanka društva bez postupka likvidacije
Srijeda, 12.02.2020.
Rokovi sastavljanja i predaje Obrasca OPZ-STAT-1
Petak, 07.02.2020.
DOH i PD obrasci za 2019. godinu
Srijeda, 05.02.2020.
Novi rokovi za podnošenje Obrasca JOPPD za neke neoporezive naknade
Ponedjeljak, 03.02.2020.
Nove osnovice za obračun plaće u javnom sektoru
Petak, 31.01.2020.
Neprofitna okružnica za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za 2019.
Četvrtak, 30.01.2020.
BREXIT i porezna i carinska postupanja od 1. II. 2020.
Četvrtak, 30.01.2020.
Proračunska uputa za sastavljanje godišnjeg financijskih izvještaja za 2019.
Utorak, 28.01.2020.

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)