Priručnik za korištenje usluge e-Komunikacija za pravne osobe

Datum: 27.08.2020, Četvrtak
Autor: H. V.

U svrhu informatizacije pravosudnog sustava, Ministarstvo pravosuđa razvilo je uslugu 'e-Komunikacija', koja omogućava elektroničku komunikaciju sa općinskim, trgovačkim, županijskim sudovima i Visokim trgovačkim sudom (slanje podnesaka i priloga, zaprimanje sudskih pošiljaka te uvid u sudski predmet).
Obveza je svih pravnih osoba (trgovačkih društava, ustanova, zadruga, udruga i dr.) da zatraže pristup informacijskom sustavu elektroničke komunikacije sa sudovima, i to do 1. rujna 2020. godine (o čemu više u našoj obavijesti).
Za uključenje u e-Komunikaciju prijave se šalju na e-mail ekomunikacija@pravosudje.hr . Potrebno je dostaviti slijedeće podatke:

  1. OIB pravne osobe
  2. naziv pravne osobe
  3. e-mail adresa pravne osobe (na ovaj e-mail će stizati notifikacije za svaki otpremljeni e-komunikacija otpravak)
  4. ime i prezime opunomoćenika koji će u ime pravne osobe odrađivati radnje u e-komunikaciji (zakonski zastupnik upisan u Sudski registar)
  5. OIB opunomoćenika koji će u ime pravne osobe odrađivati radnje u e-komunikaciji.

Detaljnije o preduvjetima i načinu korištenja usluge e-Komunikacija moguće je pročitati u Priručniku za korištenje za pravne osobe (verzija 0.8), kojeg je pripremilo Ministarstvo pravosuđa.

Navedeni Priručnik može se preuzeti ovdje.

 

Povratak na vijesti