Promijenjen je Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora

Promjenama je omogućena kupoprodaja poslovnog prostora i u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave širem krugu subjekata, a ne kako je to bilo do sada samo subjektima malog gospodarstva.

Dakle, svim sadašnjim zakupnicima, odnosno korisnicima poslovnog prostora u vlasništvu RH, županija, Grada Zagreba, gradova i općina omogućena je kupnja poslovnih prostora u kojima su u zakupu ako uredno izvršavaju obveze iz ugovora o zakupu i druge financijske obveze prema jedinici lokalne i podrućne (regionalne) samouprave i ako minimalno pet godina koriste taj prostor.

Inače, svrha naznačenog zakona je urediti zasnivanje zakupa između pravnih i fizičkih osoba koje trajno obavljaju samostalnu gospodarsku djelatnost, prava i obveze istih kao i prestanak zakupa. Na zakupne odnose koji nisu uređeni ovim Zakonom primjenjuju se opći propisi Zakona o obveznim odnosima (Nar. nov., br. 35/05. i 41/08.).

Opširnije o tome možete pročitati u sljedećom broju časopisa PiP br. 12/11.

Povratak na vijesti