RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Promjene pravilnika o zaštiti okoliša i gospodarenju otpadom

Četvrtak, 31.12.2009.

Od 1. siječnja 2010. propisane su svote pojedinih naknada kako slijedi:

1) Pravilnikom o izmjenama i dopunama pravilnika o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom određene su naknade za 2010. (kao i za 2009.):

 • naknada sakupljaču za poslove skupljanja, privremenog skladištenja, razvrstavanja i prijevoza EE otpada od posjednika do privremenog skladišta skljuplača ili skladištara obrađivača utvrđena je u svoti 2,60 kn/kg EE otpada (uključujući PDV)
 • naknada obrađivaču u svoti 1,60 kn/kg preuzetog EE otpada na obradu i oporabu osim za 1. kategoriju EE opreme iz Dodatka I.A pravilnika
 • naknada obrađivaču (uključujući PDV) za 1. kategoriju EE opreme iz Dodatka I.A pravilnika u svoti 1,40 kn/kg EE otpada preuzetog na obradu i oporabu.

2) Pravilnikom o izmjenama i dopunama pravilnika o gospodarenju otpadnim vozilima propisana je naknada za 2010.:

 • obrađivaču otpadnih vozila u svoti 0,75 kn/kg
 • skupljaču za skupljene i preuzete količine otpadnih vozila  na lokaciji posjednika u svoti 0,70 kn/kg (uključujući PDV).

3) Pravilnikom o izmjenama i dopunama pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu u 2010. (kao i u 2009.):

 • ovlaštena osoba za oporabu sekundarne papirne i kartonske otpadne ambalaže ima pravo na naknadu od Fonda za pokriće troškova oporabe u svoti od 100,00 kn/t.

4) Pravilnikom o izmjenama i dopunama pravilnika o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima naknade za baterije i akumulatore koje se plaćaju Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost utvrđene su u svotama za 2010. kako je to bilo i za 2009., odnosno:

Tek.
br.

Opis

Svota u 2010.
(kn/kg) 

 1.Starteri 

 0,45

 2.Prijenosne baterije

 8,40

 3.Industrijske baterije i akumulatori

 0,70

5) Pravilnikom o izmjenama i dopunama pravilnika o gospodarenju otpadnim gumama za 2010. propisana je:

 • naknada ovlaštenom sakupljaču za skupljene količine otpadnih guma u svoti:
  - 350,00 kn/t za preuzete količine otpadnih guma od posjednika otpadnih guma
  - 70,00 kn/t za privremeno skladištenje, razvrstavanje i utovar za odvoz na oporabu
  - 1,00 kn/t i prijeđenom kilometru za prijevoz od mjesta ovlaštenog skupljača do mjesta oporabe (ovisno o udaljenosti privremenog skladišta do skladišta oporabitelja)
 • naknada oporabitelju za recikliranje (materijalna oporaba) otpadnih guma 750,00 kn/t recikliranih (marerijalno uporabljenih) otpadnih guma.

6) Pravilnikom o izmjenama i dopunama pravilnika o gospodarenju otpadnim uljima za 2010. propisane su naknade ovlaštenom sakupljaču kako je to bilo i za 2009., odnosno za:

 • organiziranje oborabe i/ili zbrinavanja predmetnog otpada izvan RH 4,50 kn/kg, ako za otpadna ulja u RH nema ovlaštene tvrtke za materijalnu oporabu i/ili termičku obradu i/ili zbrinavanje otpadnih ulja
 • sakupljanje otpadnih jestivih ulja za sakupljene i predane količine otpadnih jestivih ulja u svoti 1,00 kn/l.

Novost u izmjenama svih navedenih pravilnika je da ministrica posebnom odlukom može odrediti naknade za iduće godine.

Više o evidencijama, obrascima i očevidnicima obračuna naknade pisali smo u RRiF 8/08.


Z.T.Ostale vijesti:

[VIDEO] Članovi uprave smanjenje troška plaće
Utorak, 31.03.2020.
Pružatelji ugostiteljske djelatnosti u domaćinstvu ili na OPG-u djelomično su oslobođeni plaćanja turističke pristojbe
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Obustava plaćanja spomeničke rente
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Privremeno ukidanje obveze plaćanja članarine HGK i HOK
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta - NOVOSTI
Petak, 27.03.2020.
Odgađa se plaćanje naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Obveze poslodavca i radnika-COVID 19
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Rad od kuće
Petak, 27.03.2020.
Obavijest trošarinskim obveznicima na duhanske prerađevine
Četvrtak, 26.03.2020.
Promjena roka predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva i druge pravne osobe
Četvrtak, 26.03.2020.
[VIDEO] Aneks ugovora o radu
Četvrtak, 26.03.2020.
[VIDEO] Plaćeni i neplaćeni dopust
Četvrtak, 26.03.2020.
Novi uvjeti za dobivanje potpore od 3.250,00 kn
Četvrtak, 26.03.2020.
Porezni tretman naknade troškova prijevoza u situaciji posebnih okolnosti
Srijeda, 25.03.2020.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 25.03.2020.
Podnošenje zahtjeva za odgodu poreza
Utorak, 24.03.2020.
[VIDEO] Propusnice koje izdaju poslodavci svojim radnicima
Utorak, 24.03.2020.
Radno vrijeme trgovina
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Apel udruge Hrvatski računovođa
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Privremeni brojevi telefona odjela prodaje, pretplate i informatike u RRIF-u
Ponedjeljak, 23.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Napuštanje mjesta prebivališta i stalnog boravka dopušteno je samo uz propusnicu
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Obračun i isplata plaće za vrijeme primanja potpore od 3.250,00 kn
Nedjelja, 22.03.2020.
Financijski izvještaji u proračunskom sustavu za prva tri mjeseca 2020. godine
Subota, 21.03.2020.
Radno vrijeme u djelatnosti trgovine i ugostiteljstva u posebnim okolnostima
Petak, 20.03.2020.
Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)
Petak, 20.03.2020.
Prijava u Hrvatski zavod za zapošljavanje
Četvrtak, 19.03.2020.
Ograničavanje društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja
Četvrtak, 19.03.2020.
Dostava hrane, pića i napitaka
Četvrtak, 19.03.2020.
Ogledni primjeri odluka poslodavaca
Srijeda, 18.03.2020.
Prijava podataka o privremenom zatvaranju poslovnog prostora ili promjeni radnog vremena
Srijeda, 18.03.2020.
Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2019. godinu
Utorak, 17.03.2020.
Pandemija – što poslodavcu stoji na raspolaganju?
Utorak, 17.03.2020.
Ograničenje visine cijena za određene proizvode
Ponedjeljak, 16.03.2020.
Postupak predavanja zahtjeva za naknadu plaće osiguranika koji se nalaze u izolaciji
Petak, 13.03.2020.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 12.03.2020.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 10.03.2020.
Dokazivanje oslobođenja od PDV-a za isporuke dobara unutar Europske unije
Petak, 06.03.2020.
Godišnje izvješće o izvršenju projekta ulaganja
Petak, 06.03.2020.
Novi uvjeti za primjenu oslobođenja na isporuke dobara unutar EU
Petak, 06.03.2020.
Približava se rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja
Petak, 28.02.2020.
Prava osiguranika na privremenu nesposobnost za rad zbog pojave koronavirusa
Četvrtak, 27.02.2020.
Novi broj RRiF-a
Utorak, 25.02.2020.
Predaja obračuna članarine turističkim zajednicama za 2019. godinu
Srijeda, 19.02.2020.
Novi broj PiP-a
Petak, 14.02.2020.
Predaja financijskih izvješća kod prestanka društva bez postupka likvidacije
Srijeda, 12.02.2020.
Rokovi sastavljanja i predaje Obrasca OPZ-STAT-1
Petak, 07.02.2020.
DOH i PD obrasci za 2019. godinu
Srijeda, 05.02.2020.
Novi rokovi za podnošenje Obrasca JOPPD za neke neoporezive naknade
Ponedjeljak, 03.02.2020.
Nove osnovice za obračun plaće u javnom sektoru
Petak, 31.01.2020.

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima (1)