RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Promjene u oporezivanju plaća i drugih dohodaka

Ponedjeljak, 28.06.2010.

Prema odredbama toga Zakona, plaće koje se isplaćuju od 1.srpnja, bez obzira na to u kojem su prethodnom mjesecu ostvarene, oporezuju se primjenom stopa na poreznu osnovicu kako slijedi:

• 12% do 3.600,00 kn (dva mjesečna osobna odbitka),

• 25% na daljnjih 7.200,00 kn (razlika između dvostrukog i šesterostrukog mjesečnog osobnog odbitka)

• 40% na razliku iznad šesterostrukog mjesečnog osobnog odbitka.


Izračun možete vidjeti ovdje.

Pregled stopa prireza, visinu osobnih odbitaka i ostale stručne obavijesti možete vidjeti ovdje. (slobodan pregled cijelog sadržaja priloga časopisu RRiF).


Premije osiguranja, za životno , dopunsko, privatno i dodatno zdravstveno osiguranje, koje plaća poslodavac za svoje radnike smatraju se plaćom, ali se više ne mogu priznavati kao porezna olakšica prilikom obračuna plaće.

Premije osiguranja za dobrovoljno mirovinsko osiguranje (III. stup osiguranja), koje plaća poslodavac za svoje radnike do 500,00 kn mjesečno, ne smatraju se plaćom već se priznaju u trošak poslodavca. Ako poslodavac uplati veću svotu s osnove toga osiguranja, razlika iznad 500,00 kn mjesečno smatra se plaćom radnika, ali nije radniku porezna olakšica.

Porezne olakšice s osnove premija osiguranja, plaćenih zdravstvenih usluga i rješavanja stambenih potreba se ukidaju. Iznimno za 2010. priznati će se najviše 6.000,00 kn ukupno po svim navedenim osnovama temeljem godišnje porezne prijave, ali samo za obavljene uplate do 30. lipnja 2010.

Porez na najamnine i zakupnine, koje plaćaju najmodavci, fizičke osobe, po rješenju Porezne uprave, od 1. srpnja plaća se po stopi 12% + prirez (do sada po stopi 15% + prirez).

Porez na dohodak od kapitala oporezuje se po stopama:

• na dividende i udjele u dobiti ostvarene u razdoblju 2001. do 2004., 12%,

• na kamate na pozajmice i kredite od fizičkih osoba 40%,

• na izuzimanja za privatne potrebe članova društva na teret dobiti tekućeg razdoblja 40%,

• na primitke zaposlenika i članova uprave trgovačkog društva, po osnovi dodjele ili opcijske kupnje vlastitih dionica, 25%.

Opširnije o najnovijim promjenama i načinu primjene pročitajte u časopisu RRiF br. 7/10.


L.T.J.Ostale vijesti:

[VIDEO] Članovi uprave smanjenje troška plaće
Utorak, 31.03.2020.
Pružatelji ugostiteljske djelatnosti u domaćinstvu ili na OPG-u djelomično su oslobođeni plaćanja turističke pristojbe
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Obustava plaćanja spomeničke rente
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Privremeno ukidanje obveze plaćanja članarine HGK i HOK
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta - NOVOSTI
Petak, 27.03.2020.
Odgađa se plaćanje naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Obveze poslodavca i radnika-COVID 19
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Rad od kuće
Petak, 27.03.2020.
Obavijest trošarinskim obveznicima na duhanske prerađevine
Četvrtak, 26.03.2020.
Promjena roka predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva i druge pravne osobe
Četvrtak, 26.03.2020.
[VIDEO] Aneks ugovora o radu
Četvrtak, 26.03.2020.
[VIDEO] Plaćeni i neplaćeni dopust
Četvrtak, 26.03.2020.
Novi uvjeti za dobivanje potpore od 3.250,00 kn
Četvrtak, 26.03.2020.
Porezni tretman naknade troškova prijevoza u situaciji posebnih okolnosti
Srijeda, 25.03.2020.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 25.03.2020.
Podnošenje zahtjeva za odgodu poreza
Utorak, 24.03.2020.
[VIDEO] Propusnice koje izdaju poslodavci svojim radnicima
Utorak, 24.03.2020.
Radno vrijeme trgovina
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Apel udruge Hrvatski računovođa
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Privremeni brojevi telefona odjela prodaje, pretplate i informatike u RRIF-u
Ponedjeljak, 23.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Napuštanje mjesta prebivališta i stalnog boravka dopušteno je samo uz propusnicu
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Obračun i isplata plaće za vrijeme primanja potpore od 3.250,00 kn
Nedjelja, 22.03.2020.
Financijski izvještaji u proračunskom sustavu za prva tri mjeseca 2020. godine
Subota, 21.03.2020.
Radno vrijeme u djelatnosti trgovine i ugostiteljstva u posebnim okolnostima
Petak, 20.03.2020.
Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)
Petak, 20.03.2020.
Prijava u Hrvatski zavod za zapošljavanje
Četvrtak, 19.03.2020.
Ograničavanje društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja
Četvrtak, 19.03.2020.
Dostava hrane, pića i napitaka
Četvrtak, 19.03.2020.
Ogledni primjeri odluka poslodavaca
Srijeda, 18.03.2020.
Prijava podataka o privremenom zatvaranju poslovnog prostora ili promjeni radnog vremena
Srijeda, 18.03.2020.
Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2019. godinu
Utorak, 17.03.2020.
Pandemija – što poslodavcu stoji na raspolaganju?
Utorak, 17.03.2020.
Ograničenje visine cijena za određene proizvode
Ponedjeljak, 16.03.2020.
Postupak predavanja zahtjeva za naknadu plaće osiguranika koji se nalaze u izolaciji
Petak, 13.03.2020.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 12.03.2020.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 10.03.2020.
Dokazivanje oslobođenja od PDV-a za isporuke dobara unutar Europske unije
Petak, 06.03.2020.
Godišnje izvješće o izvršenju projekta ulaganja
Petak, 06.03.2020.
Novi uvjeti za primjenu oslobođenja na isporuke dobara unutar EU
Petak, 06.03.2020.
Približava se rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja
Petak, 28.02.2020.
Prava osiguranika na privremenu nesposobnost za rad zbog pojave koronavirusa
Četvrtak, 27.02.2020.
Novi broj RRiF-a
Utorak, 25.02.2020.
Predaja obračuna članarine turističkim zajednicama za 2019. godinu
Srijeda, 19.02.2020.
Novi broj PiP-a
Petak, 14.02.2020.
Predaja financijskih izvješća kod prestanka društva bez postupka likvidacije
Srijeda, 12.02.2020.
Rokovi sastavljanja i predaje Obrasca OPZ-STAT-1
Petak, 07.02.2020.
DOH i PD obrasci za 2019. godinu
Srijeda, 05.02.2020.
Novi rokovi za podnošenje Obrasca JOPPD za neke neoporezive naknade
Ponedjeljak, 03.02.2020.
Nove osnovice za obračun plaće u javnom sektoru
Petak, 31.01.2020.

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)