RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Promjene u zapošljavanje stranaca

Srijeda, 06.11.2019.

Dana 31. listopada 2019. otvoreno je savjetovanje o Nacrtu prijedloga novog Zakona o strancima, koje traje do 29. studenog 2019.

Najvažnija novina u odnosu na trenutačno važeći Zakon o strancima (Nar. nov., br. 130/11., 74/13., 69/17. i 46/18.) je propisivanje novog modela zapošljavanja stranaca u RH. Prijedlogom novog Zakona o strancima određeno je da se prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvola za boravak i rad mora priložiti pozitivno mišljenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, budući da Vlada RH više neće propisivati godišnju kvotu dozvola za zapošljavanje državljana trećih zemalja. Iznimno, poslodavac koji namjerava zaposliti sezonskog radnika u poljoprivredi u trajanju do 90 dana tijekom kalendarske godine neće biti obvezan priložiti mišljenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Hrvatski zavod za zapošljavanje bi, na zahtjev poslodavca, provodio „test tržišta rada“ koji bi trebao obuhvatiti provjeru stanja u evidenciji nezaposlenih osoba te postupak posredovanja ako u evidenciji nezaposlenih osoba ima osoba na domaćem tržištu rada koje ispunjavaju zahtjeve poslodavca.

Drugim riječima, poslodavci će morati prije zapošljavanja državljana trećih zemalja provjeriti mogu li potrebu za radnicima zadovoljiti na domaćem tržištu rada. Iako bi predloženi model zapošljavanja stranaca trebao ići u smjeru bržeg reagiranja na potrebe tržišta rada pitanje je hoće li on za poslodavce predstavljati samo dodatno „administriranje“. Naime, odobravanje dozvola za boravak i rad više neće ovisiti o stanju iskorištenosti odobrene godišnje kvote već o testu tržišta rada i mišljenju koje će davati Hrvatski zavod za zapošljavanje, tijelo koje do sada nije sudjelovalo u postupku zapošljavanja stranaca. To povećava broj državnih tijela koja će sudjelovati u postupku odobravanja dozvola za boravak i rad (uz policijsku upravu, poreznu upravu, HZZO-a i HZMO-a te inspekciju rada) te traži njihovu bolju povezanost i koordinaciju. 

Propisane su i određene kategorije poslova za koje će Ministarstvo unutarnjih poslova, putem nadležne policijske uprave, izdavati dozvole za boravak i rad bez mišljenja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (primjerice, za ključno osoblje u trgovačkim društvima, podružnicama i predstavništvima,  za samozapošljavanje u trgovačkom društvu itd.).

O novom modelu zapošljavanja državljana trećih zemalja moći ćete pročitati u novim brojevima časopisa RRiF i PiP.


H. V.Ostale vijesti:

Pružatelji ugostiteljske djelatnosti u domaćinstvu ili na OPG-u djelomično su oslobođeni plaćanja turističke pristojbe
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Obustava plaćanja spomeničke rente
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Privremeno ukidanje obveze plaćanja članarine HGK i HOK
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta - NOVOSTI
Petak, 27.03.2020.
Odgađa se plaćanje naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Obveze poslodavca i radnika-COVID 19
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Rad od kuće
Petak, 27.03.2020.
Obavijest trošarinskim obveznicima na duhanske prerađevine
Četvrtak, 26.03.2020.
Promjena roka predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva i druge pravne osobe
Četvrtak, 26.03.2020.
[VIDEO] Aneks ugovora o radu
Četvrtak, 26.03.2020.
[VIDEO] Plaćeni i neplaćeni dopust
Četvrtak, 26.03.2020.
Novi uvjeti za dobivanje potpore od 3.250,00 kn
Četvrtak, 26.03.2020.
Porezni tretman naknade troškova prijevoza u situaciji posebnih okolnosti
Srijeda, 25.03.2020.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 25.03.2020.
Podnošenje zahtjeva za odgodu poreza
Utorak, 24.03.2020.
[VIDEO] Propusnice koje izdaju poslodavci svojim radnicima
Utorak, 24.03.2020.
Radno vrijeme trgovina
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Apel udruge Hrvatski računovođa
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Privremeni brojevi telefona odjela prodaje, pretplate i informatike u RRIF-u
Ponedjeljak, 23.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Napuštanje mjesta prebivališta i stalnog boravka dopušteno je samo uz propusnicu
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Obračun i isplata plaće za vrijeme primanja potpore od 3.250,00 kn
Nedjelja, 22.03.2020.
Financijski izvještaji u proračunskom sustavu za prva tri mjeseca 2020. godine
Subota, 21.03.2020.
Radno vrijeme u djelatnosti trgovine i ugostiteljstva u posebnim okolnostima
Petak, 20.03.2020.
Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)
Petak, 20.03.2020.
Prijava u Hrvatski zavod za zapošljavanje
Četvrtak, 19.03.2020.
Ograničavanje društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja
Četvrtak, 19.03.2020.
Dostava hrane, pića i napitaka
Četvrtak, 19.03.2020.
Ogledni primjeri odluka poslodavaca
Srijeda, 18.03.2020.
Prijava podataka o privremenom zatvaranju poslovnog prostora ili promjeni radnog vremena
Srijeda, 18.03.2020.
Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2019. godinu
Utorak, 17.03.2020.
Pandemija – što poslodavcu stoji na raspolaganju?
Utorak, 17.03.2020.
Ograničenje visine cijena za određene proizvode
Ponedjeljak, 16.03.2020.
Postupak predavanja zahtjeva za naknadu plaće osiguranika koji se nalaze u izolaciji
Petak, 13.03.2020.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 12.03.2020.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 10.03.2020.
Dokazivanje oslobođenja od PDV-a za isporuke dobara unutar Europske unije
Petak, 06.03.2020.
Godišnje izvješće o izvršenju projekta ulaganja
Petak, 06.03.2020.
Novi uvjeti za primjenu oslobođenja na isporuke dobara unutar EU
Petak, 06.03.2020.
Približava se rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja
Petak, 28.02.2020.
Prava osiguranika na privremenu nesposobnost za rad zbog pojave koronavirusa
Četvrtak, 27.02.2020.
Novi broj RRiF-a
Utorak, 25.02.2020.
Predaja obračuna članarine turističkim zajednicama za 2019. godinu
Srijeda, 19.02.2020.
Novi broj PiP-a
Petak, 14.02.2020.
Predaja financijskih izvješća kod prestanka društva bez postupka likvidacije
Srijeda, 12.02.2020.
Rokovi sastavljanja i predaje Obrasca OPZ-STAT-1
Petak, 07.02.2020.
DOH i PD obrasci za 2019. godinu
Srijeda, 05.02.2020.
Novi rokovi za podnošenje Obrasca JOPPD za neke neoporezive naknade
Ponedjeljak, 03.02.2020.
Nove osnovice za obračun plaće u javnom sektoru
Petak, 31.01.2020.
Neprofitna okružnica za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za 2019.
Četvrtak, 30.01.2020.

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)