RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Provjera obveznika u sustavu PDV-a

Srijeda, 17.10.2012.

Jedno od temeljnih pravila za odbitak pretporeza jest taj da je poduzetnik koji je isporučio dobro ili obavio uslugu obveznik PDV-a. Na web stranici Ministarstva financija može se provjeriti je li poduzetnik na određeni datum su ustavu PDV-a. Poveznica na web stranicu MF može se vidjeti u četvrtoj koloni s dedne strane na našoj internetskoj stranici (www.rrif.hr).


Pretporez je kategorija ulaznog poreza na dodanu vrijednost koji se u načelu, ali samo za obveznike PDV-a i samo ako su za to ispunjeni uvjeti, ne uračunava u trošak nabave nabavljenog dobra, odnosno korištene usluge, nego se iskazuje kao stavka kratkoročne aktive u skupini računa o potraživanjima. Međutim, stavka od 25% zaračunanog PDV-a na ulaznom računu u prvom trenutku samo daje pravo poreznom obvezniku da tako stečeni pretporez odbije od porezne obveze u obračunskom razdoblju. No pri donošenju odluke o stvarnoj mogućnosti priznavanja pretporeza treba voditi brigu o temeljnim pravilima za priznavanje pretporeza jer se u porezne evidencije te u obrazac PDV mogu upisati računi dobavljača po kojima je stečeno pravo na priznavanje pretporeza.

Temeljna pravila u vezi s mogućnostima priznavanja pretporeza navedena su u čl. 20 Zakona o PDV-u i čl. 132. – 140. Pravilnika o PDV-u, i to:

 • da računi za primljena dobra ili obavljene usluge sadržavaju sve podatke propisane čl. 15., st. 3. Zakona, uz oznaku R-1, odnosno R-2, 
 • da je isporuka dobara ili usluga primljena od drugog obveznika poreza na dodanu vrijednost, 
 • da za primljene isporuke prema čl. 20. i 22.f Zakona nije isključeno pravo na odbitak pretporeza, 
 • da je isporuka obavljena poduzetniku u poduzetničke svrhe, 
 • da je račun R-2 plaćen (od dobavljača „dohodaša”), 
 • da je primljeno dobro − izvršena usluga i da je primljen račun (pretporez se priznaje tek u onom obračunskom razdoblju kada su ispunjena oba uvjeta), 
 • da je PDV pri uvozu dobara plaćen prema propisima i obračunu o naplati carinskog duga, 
 • da je PDV plaćen na usluge koje poduzetnik sa sjedištem u inozemstvu obavi domaćem poduzetniku do posljednjeg dana obračunskog razdoblja za koji se sastavlja izvještaj PDV.

Osim toga, treba voditi računa, prema čl. 20., st. 3. Zakona o PDV-u, da porezni obveznik ne može odbiti pretporez sadržan u primljenim računima, a što ih koristi za svoje isporuke dobara i obavljenih usluga:

 • oslobođenih plaćanja poreza na dodanu vrijednost u tuzemstvu (čl.11. i 11.a Zakona) 
 • u inozemstvu, koje bi bile oslobođene poreza da su obavljene u tuzemstvu 
 • bez naknade, koje bi bile oslobođene poreza.

Detaljno o uvjetima priznavanja pretporeza može se pročitati u PRIRUČNICIMA: Porez na dodanu vrijednost - primjena u praksi, RRiF plus, Zagreb, 2012. te RAČUNOVODSTVO PODUZETNIKA, Zagreb, 2012.


Lj.M.Ostale vijesti:

Predsjednički izbori – rokovi važni za birače
Utorak, 03.12.2019.
Prilog - Poslovanje neprofitnih organizacija
Utorak, 03.12.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 25.11.2019.
Novi zakon o blagdanima, spomendanima i neradnim danima
Ponedjeljak, 18.11.2019.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 14.11.2019.
Minimalna plaća za 2020. godinu
Četvrtak, 07.11.2019.
Promjene u zapošljavanje stranaca
Srijeda, 06.11.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 29.10.2019.
Novi broj RRiF-a
Petak, 25.10.2019.
Dnevna svjetla na automobilima i zimska oprema ne idu od istoga dana
Četvrtak, 24.10.2019.
Usklađenje velikog broja zakona s novim Zakonom o sustavu državne uprave
Ponedjeljak, 21.10.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 14.10.2019.
Plaće u zdravstvu za rujan 2019. godine
Petak, 04.10.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Petak, 27.09.2019.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 25.09.2019.
Obrazac putnog naloga
Petak, 20.09.2019.
Provedba ovrhe na novim naknadama od 1. rujna 2019. godine
Utorak, 17.09.2019.
Novi broj PiP-a
Petak, 13.09.2019.
Pregled najavljenih promjena u oporezivanju od 1. siječnja 2020.
Srijeda, 11.09.2019.
Nova osnovica za obračun plaće u javnom sektoru
Utorak, 03.09.2019.
Odabir revizora za neprofitne organizacije
Ponedjeljak, 02.09.2019.
Novi neoporezivi primitci radnika
Četvrtak, 29.08.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 26.08.2019.
Predložene izmjene u oporezivanju plaća i neoporezivih primitaka radnika
Srijeda, 31.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.07.2019.
Primjena stope PDV-a na sjemenje
Srijeda, 17.07.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 15.07.2019.
Boravak i rad državljana EGP-a u RH
Četvrtak, 11.07.2019.
Besplatna aplikacija za eRačune za male dobavljače
Četvrtak, 11.07.2019.
„Neprofitna“ okružnica za sastavljanje polugodišnjih financijskih izvještaja
Utorak, 09.07.2019.
Osnivanje trgovačkih društava na daljinu
Ponedjeljak, 08.07.2019.
Stopa zateznih kamata od 1. srpnja 2019.
Četvrtak, 04.07.2019.
Uputa za sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja za prvih šest mjeseci 2019. godine
Četvrtak, 04.07.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Ponedjeljak, 01.07.2019.
eRačun
Ponedjeljak, 01.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 26.06.2019.
E-računi – besplatni video seminar
Petak, 14.06.2019.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 13.06.2019.
Oznake na bočnim stranama vozila u javnom cestovnom prijevozu i cestovnom prijevozu za vlastite potrebe
Petak, 07.06.2019.
Popunjavanje naloga za plaćanje - SEPA
Petak, 31.05.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 27.05.2019.
Novi Zakon o članarinama u turističkim zajednicama
Petak, 24.05.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 13.05.2019.
Proširena je primjena Kolektivnog ugovora ugostiteljstva
Ponedjeljak, 13.05.2019.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.04.2019.
Izmijenjen je Zakon o trgovačkim društvima
Utorak, 23.04.2019.
Podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvole za boravak i rad
Ponedjeljak, 15.04.2019.
Prijava konsolidacije financijskih izvješća
Četvrtak, 11.04.2019.
Novi broj PiP-a
Srijeda, 10.04.2019.
Primjena stope PDV-a na sjemenje
Utorak, 09.04.2019.

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima (1)