RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Provjera obveznika u sustavu PDV-a

Srijeda, 17.10.2012.

Jedno od temeljnih pravila za odbitak pretporeza jest taj da je poduzetnik koji je isporučio dobro ili obavio uslugu obveznik PDV-a. Na web stranici Ministarstva financija može se provjeriti je li poduzetnik na određeni datum su ustavu PDV-a. Poveznica na web stranicu MF može se vidjeti u četvrtoj koloni s dedne strane na našoj internetskoj stranici (www.rrif.hr).


Pretporez je kategorija ulaznog poreza na dodanu vrijednost koji se u načelu, ali samo za obveznike PDV-a i samo ako su za to ispunjeni uvjeti, ne uračunava u trošak nabave nabavljenog dobra, odnosno korištene usluge, nego se iskazuje kao stavka kratkoročne aktive u skupini računa o potraživanjima. Međutim, stavka od 25% zaračunanog PDV-a na ulaznom računu u prvom trenutku samo daje pravo poreznom obvezniku da tako stečeni pretporez odbije od porezne obveze u obračunskom razdoblju. No pri donošenju odluke o stvarnoj mogućnosti priznavanja pretporeza treba voditi brigu o temeljnim pravilima za priznavanje pretporeza jer se u porezne evidencije te u obrazac PDV mogu upisati računi dobavljača po kojima je stečeno pravo na priznavanje pretporeza.

Temeljna pravila u vezi s mogućnostima priznavanja pretporeza navedena su u čl. 20 Zakona o PDV-u i čl. 132. – 140. Pravilnika o PDV-u, i to:

 • da računi za primljena dobra ili obavljene usluge sadržavaju sve podatke propisane čl. 15., st. 3. Zakona, uz oznaku R-1, odnosno R-2, 
 • da je isporuka dobara ili usluga primljena od drugog obveznika poreza na dodanu vrijednost, 
 • da za primljene isporuke prema čl. 20. i 22.f Zakona nije isključeno pravo na odbitak pretporeza, 
 • da je isporuka obavljena poduzetniku u poduzetničke svrhe, 
 • da je račun R-2 plaćen (od dobavljača „dohodaša”), 
 • da je primljeno dobro − izvršena usluga i da je primljen račun (pretporez se priznaje tek u onom obračunskom razdoblju kada su ispunjena oba uvjeta), 
 • da je PDV pri uvozu dobara plaćen prema propisima i obračunu o naplati carinskog duga, 
 • da je PDV plaćen na usluge koje poduzetnik sa sjedištem u inozemstvu obavi domaćem poduzetniku do posljednjeg dana obračunskog razdoblja za koji se sastavlja izvještaj PDV.

Osim toga, treba voditi računa, prema čl. 20., st. 3. Zakona o PDV-u, da porezni obveznik ne može odbiti pretporez sadržan u primljenim računima, a što ih koristi za svoje isporuke dobara i obavljenih usluga:

 • oslobođenih plaćanja poreza na dodanu vrijednost u tuzemstvu (čl.11. i 11.a Zakona) 
 • u inozemstvu, koje bi bile oslobođene poreza da su obavljene u tuzemstvu 
 • bez naknade, koje bi bile oslobođene poreza.

Detaljno o uvjetima priznavanja pretporeza može se pročitati u PRIRUČNICIMA: Porez na dodanu vrijednost - primjena u praksi, RRiF plus, Zagreb, 2012. te RAČUNOVODSTVO PODUZETNIKA, Zagreb, 2012.


Lj.M.Ostale vijesti:

Privremeno ukidanje obveze plaćanja članarine HGK i HOK
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta - NOVOSTI
Petak, 27.03.2020.
Odgađa se plaćanje naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Obveze poslodavca i radnika-COVID 19
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Rad od kuće
Petak, 27.03.2020.
Obavijest trošarinskim obveznicima na duhanske prerađevine
Četvrtak, 26.03.2020.
Promjena roka predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva i druge pravne osobe
Četvrtak, 26.03.2020.
[VIDEO] Aneks ugovora o radu
Četvrtak, 26.03.2020.
[VIDEO] Plaćeni i neplaćeni dopust
Četvrtak, 26.03.2020.
Novi uvjeti za dobivanje potpore od 3.250,00 kn
Četvrtak, 26.03.2020.
Porezni tretman naknade troškova prijevoza u situaciji posebnih okolnosti
Srijeda, 25.03.2020.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 25.03.2020.
Podnošenje zahtjeva za odgodu poreza
Utorak, 24.03.2020.
[VIDEO] Propusnice koje izdaju poslodavci svojim radnicima
Utorak, 24.03.2020.
Radno vrijeme trgovina
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Apel udruge Hrvatski računovođa
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Privremeni brojevi telefona odjela prodaje, pretplate i informatike u RRIF-u
Ponedjeljak, 23.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Napuštanje mjesta prebivališta i stalnog boravka dopušteno je samo uz propusnicu
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Obračun i isplata plaće za vrijeme primanja potpore od 3.250,00 kn
Nedjelja, 22.03.2020.
Financijski izvještaji u proračunskom sustavu za prva tri mjeseca 2020. godine
Subota, 21.03.2020.
Radno vrijeme u djelatnosti trgovine i ugostiteljstva u posebnim okolnostima
Petak, 20.03.2020.
Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)
Petak, 20.03.2020.
Prijava u Hrvatski zavod za zapošljavanje
Četvrtak, 19.03.2020.
Ograničavanje društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja
Četvrtak, 19.03.2020.
Dostava hrane, pića i napitaka
Četvrtak, 19.03.2020.
Ogledni primjeri odluka poslodavaca
Srijeda, 18.03.2020.
Prijava podataka o privremenom zatvaranju poslovnog prostora ili promjeni radnog vremena
Srijeda, 18.03.2020.
Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2019. godinu
Utorak, 17.03.2020.
Pandemija – što poslodavcu stoji na raspolaganju?
Utorak, 17.03.2020.
Ograničenje visine cijena za određene proizvode
Ponedjeljak, 16.03.2020.
Postupak predavanja zahtjeva za naknadu plaće osiguranika koji se nalaze u izolaciji
Petak, 13.03.2020.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 12.03.2020.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 10.03.2020.
Dokazivanje oslobođenja od PDV-a za isporuke dobara unutar Europske unije
Petak, 06.03.2020.
Godišnje izvješće o izvršenju projekta ulaganja
Petak, 06.03.2020.
Novi uvjeti za primjenu oslobođenja na isporuke dobara unutar EU
Petak, 06.03.2020.
Približava se rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja
Petak, 28.02.2020.
Prava osiguranika na privremenu nesposobnost za rad zbog pojave koronavirusa
Četvrtak, 27.02.2020.
Novi broj RRiF-a
Utorak, 25.02.2020.
Predaja obračuna članarine turističkim zajednicama za 2019. godinu
Srijeda, 19.02.2020.
Novi broj PiP-a
Petak, 14.02.2020.
Predaja financijskih izvješća kod prestanka društva bez postupka likvidacije
Srijeda, 12.02.2020.
Rokovi sastavljanja i predaje Obrasca OPZ-STAT-1
Petak, 07.02.2020.
DOH i PD obrasci za 2019. godinu
Srijeda, 05.02.2020.
Novi rokovi za podnošenje Obrasca JOPPD za neke neoporezive naknade
Ponedjeljak, 03.02.2020.
Nove osnovice za obračun plaće u javnom sektoru
Petak, 31.01.2020.
Neprofitna okružnica za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za 2019.
Četvrtak, 30.01.2020.
BREXIT i porezna i carinska postupanja od 1. II. 2020.
Četvrtak, 30.01.2020.
Proračunska uputa za sastavljanje godišnjeg financijskih izvještaja za 2019.
Utorak, 28.01.2020.

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima (1)