Provjera obveznika u sustavu PDV-a

Jedno od temeljnih pravila za odbitak pretporeza jest taj da je poduzetnik koji je isporučio dobro ili obavio uslugu obveznik PDV-a. Na web stranici Ministarstva financija može se provjeriti je li poduzetnik na određeni datum su ustavu PDV-a. Poveznica na web stranicu MF može se vidjeti u četvrtoj koloni s dedne strane na našoj internetskoj stranici (www.rrif.hr).


Pretporez je kategorija ulaznog poreza na dodanu vrijednost koji se u načelu, ali samo za obveznike PDV-a i samo ako su za to ispunjeni uvjeti, ne uračunava u trošak nabave nabavljenog dobra, odnosno korištene usluge, nego se iskazuje kao stavka kratkoročne aktive u skupini računa o potraživanjima. Međutim, stavka od 25% zaračunanog PDV-a na ulaznom računu u prvom trenutku samo daje pravo poreznom obvezniku da tako stečeni pretporez odbije od porezne obveze u obračunskom razdoblju. No pri donošenju odluke o stvarnoj mogućnosti priznavanja pretporeza treba voditi brigu o temeljnim pravilima za priznavanje pretporeza jer se u porezne evidencije te u obrazac PDV mogu upisati računi dobavljača po kojima je stečeno pravo na priznavanje pretporeza.

Temeljna pravila u vezi s mogućnostima priznavanja pretporeza navedena su u čl. 20 Zakona o PDV-u i čl. 132. – 140. Pravilnika o PDV-u, i to:

 • da računi za primljena dobra ili obavljene usluge sadržavaju sve podatke propisane čl. 15., st. 3. Zakona, uz oznaku R-1, odnosno R-2, 
 • da je isporuka dobara ili usluga primljena od drugog obveznika poreza na dodanu vrijednost, 
 • da za primljene isporuke prema čl. 20. i 22.f Zakona nije isključeno pravo na odbitak pretporeza, 
 • da je isporuka obavljena poduzetniku u poduzetničke svrhe, 
 • da je račun R-2 plaćen (od dobavljača „dohodaša”), 
 • da je primljeno dobro − izvršena usluga i da je primljen račun (pretporez se priznaje tek u onom obračunskom razdoblju kada su ispunjena oba uvjeta), 
 • da je PDV pri uvozu dobara plaćen prema propisima i obračunu o naplati carinskog duga, 
 • da je PDV plaćen na usluge koje poduzetnik sa sjedištem u inozemstvu obavi domaćem poduzetniku do posljednjeg dana obračunskog razdoblja za koji se sastavlja izvještaj PDV.

Osim toga, treba voditi računa, prema čl. 20., st. 3. Zakona o PDV-u, da porezni obveznik ne može odbiti pretporez sadržan u primljenim računima, a što ih koristi za svoje isporuke dobara i obavljenih usluga:

 • oslobođenih plaćanja poreza na dodanu vrijednost u tuzemstvu (čl.11. i 11.a Zakona) 
 • u inozemstvu, koje bi bile oslobođene poreza da su obavljene u tuzemstvu 
 • bez naknade, koje bi bile oslobođene poreza.

Detaljno o uvjetima priznavanja pretporeza može se pročitati u PRIRUČNICIMA: Porez na dodanu vrijednost - primjena u praksi, RRiF plus, Zagreb, 2012. te RAČUNOVODSTVO PODUZETNIKA, Zagreb, 2012.

Povratak na vijesti