RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

RAČUNOVODSTVO POLJOPRIVREDNE DJELATNOSTI

Zagreb, 22. svibnja 2019. seminar "Računovodstvo poljoprivredne djelatnosti"


Mjesto Vrijeme održavanja
ZAGREB, RRiF Visoka škola za financijski menadžment, Martićeva 2922. svibnja 2019. (srijeda)

Poljoprivreda je poseban oblik djelatnosti koji obuhvaća proizvodnju biološke imovine i poljoprivrednih proizvoda, a kao glavnu ili sporednu djelatnost obavljaju je mnoga trgovačka društva, zadruge i obrtnici – dobitaši. Specifičnost ove grane proizvodnje u računovodstvenom smislu najviše se očituje u obvezi utvrđivanja fer vrijednosti biološke imovine i poljoprivrednih proizvoda te u praćenju državnih potpora koje predstavljaju važan element očuvanja konkurentnosti ove proizvodnje. Cilj je ovog seminara objasniti računovodstvena postupanja u navedenoj djelatnosti i primijeniti ih na praktičnim primjerima iz poslovne prakse.

Program seminara:

 1. Računovodstveni okvir za postupanje u poljoprivrednoj djelatnosti (kratkotrajna i dugotrajna
  biološka imovina i poljoprivredni proizvodi):
  • HSFI 17 i
  • MRS 41
 2. Nabava poljoprivrednog zemljišta (kupnja, zakup, lizing)
 3. Primjena fer vrijednosti i modela troška nabave – specifičnosti određivanja fer vrijednosti
  ovisno o vrsti biološke imovine
 4. Obračun poljoprivredne proizvodnje - nabava i utrošak sirovina i materijala, raspored troškova
  (izrada POL-a), primjeri i specifičnosti iz prakse
 5. Izrada kalkulacija u poljoprivrednoj proizvodnji (kratkotrajna i dugotrajna biološka imovina),
  priznavanje prirasta, primjeri iz prakse
 6. Priznavanje dobitaka (prihoda) i gubitaka (rashoda) od primjene fer vrijednosti kod biološke
  imovine i poljoprivrednih proizvoda, knjiženje i prikazivanje kroz RDG
 7. Specifičnosti financijskih izvještaja u poljoprivrednim trgovačkim društvima
 8.  Državne potpore u poljoprivrednoj djelatnosti - zakonski okvir za dodjelu državnih potpora,
   računovodstveno praćenje državnih potpora
 9. Praćenje zaliha poljoprivrednih proizvoda i prodaja poljoprivrednih proizvoda
 10. Praćenje biološke imovine, prodaja, rashodovanje biološke imovine i porezi
 11. Primjeri računovodstvenog praćenja proizvodnje u pojedinim poljoprivrednim djelatnostima
 12. Rasprava, pitanja i odgovori

Predavači na seminaru su RRiF-ovi savjetnici.

Vrijeme održavanja: od 9:30 do 14:30 sati

Seminar se planira za točno određeni broj polaznika, zato molimo vašu prijavu.

Cijena seminara je 875,00 kn (700,00 kn + PDV 175,00 kn), a uključuje pisani materijal (prezentacije predavača), radni pribor, obrok i napitak.

Naknada za drugoga i svakoga sljedećeg sudionika iz istog društva (obrta, ustanove...) je 750,00 kn (600,00 kn + PDV 150,00 kn).

Plaćanje naknade za seminar je isključivo po primljenoj našoj ponudi koju ćemo poslati svim prijavljenima po popunjenju skupine.

U slučaju nedovoljnog broja prijava, zadržavamo pravo odgode ili otkazivanja seminara.

Sve ostale obavijesti možete dobiti na našoj adresi: RRiF plus., Vlaška 68, 10 000 Zagreb, tel.: 01/4699-760, faks: 01/4699-766, e-pošta: rrif@rrif.hr.
e-pošta: rrif@rrif.hr

PRIJAVNICA
za sudjelovanje na seminaru

faks 01/4699-766

Zagreb, 22. svibnja 2019. seminar "Računovodstvo poljoprivredne djelatnosti"


Naziv tvrtke, ustanove, obrta:

Ulica i broj

Pošt. broj i mjesto
e-pošta

OIB
Telefon

Faks
Ime i prezime polaznika

1.

2.
3.

4.
Napomena:


Želim primati novosti i obavijesti od RRiF-a

Sigurnosna provjera:
Upišite slovo koje nedostaje. (Naziv rijeke ili planine)
BOKOVOPretplatnik
Obračun putnih troškova i ostalih nadoknada (1)