RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Primjena eRačuna u praksi

rrif - 8.2019, str. 13  

Računovodstvo zemljišta

rrif - 8.2019, str. 23  

Trgovina investicijskim zlatom

rrif - 8.2019, str. 35  

Aktualna pitanja iz prakse

rrif - 8.2019, str. 41  

Depoziti i prijenos sredstava

rrif - 8.2019, str. 48  

Primljena usluga i gotovina

rrif - 8.2019, str. 50  

Troškovi premija osiguranja

rrif - 7.2019, str. 28  

Aktualna pitanja iz prakse

rrif - 7.2019, str. 59  

Darovanje opreme

rrif - 7.2019, str. 63  

Aktualna pitanja iz prakse

rrif - 6.2019, str. 47  

Naplata prihoda i podizanje gotovine

rrif - 6.2019, str. 53  

Donos PDV-a i kratkotrajna imovina

rrif - 6.2019, str. 55  

Računovodstvo uzgoja riba

rrif - 5.2019, str. 34  

Aktualna pitanja iz prakse

rrif - 5.2019, str. 52  

Prijevremeni raskid ugovora o lizingu

rrif - 4.2019, str. 57  

Aktualna pitanja iz prakse

rrif - 4.2019, str. 73  

Dane pomoći i primljene donacije

rrif - 4.2019, str. 82  

Porez na dobitak

rrif - 4.2019, str. 83  
Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)