RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Računovodstvo proizvodnje

Zagreb, 15. svibnja 2018. seminar "Računovodstvo proizvodnje"


Mjesto Vrijeme održavanja
Zagreb, RRiF Visoka škola za financijski menadžment, Martićeva 2915. svibnja 2018. (utorak)

Proizvodnja dobara i usluga predstavlja jedno od najsloženijih područja računovodstva. Naime, obračun proizvodnje vezan je uz specifičnosti svake pojedine vrste proizvodnje, pa je bitno razmotriti proces svake proizvodne djelatnosti kako bi se primijenilo odgovarajuće postupanje pri rasporedu i obračunu troškova, a koje je u skladu sa zahtjevima HSFI-ja 10 i MRS-a 2 te HSFI-ja 17 i MRS-a 41, ako je riječ o poljoprivrednoj proizvodnji. Cilj je ovog seminara objasniti računovodstvena postupanja u proizvodnoj djelatnosti na praktičnim primjerima iz poslovne prakse kako bi svaki sudionik mogao samostalno oblikovati vlastiti model obračuna proizvodnje.

Program seminara:

 1. Nabava i utrošak zaliha sirovina i materijala u proizvodnji
 2. Metode i tehnike obračunavanja utroška sirovina i materijala
 3. Raspored i obračun troškova u proizvodnji po nositeljima i mjestima troška
 4. Metode obračuna troškova po sustavu radnih naloga i procesne proizvodnje
 5. Suvremene metode obračuna troškova (ABC metoda)
 6. Troškovi financiranja proizvodnje – što je dopušteno (kamate i tečajne razlike)
 7. Izrada kalkulacija u proizvodnoj djelatnosti
 8. Specifičnosti u računovodstvenom praćenju poljoprivredne proizvodnje
 9. Praćenje zaliha gotovih proizvoda, prijenos zaliha u trgovinu, uporaba gotovih proizvoda
  za vlastite potrebe, reprezentacija, prodaja gotovih proizvoda
 10. Porezno motrište vrijednosnog usklađenja zaliha gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje
 11. Primjeri računovodstvenog praćenja proizvodnje u pojedinim proizvodnim djelatnostima
 12. Odgovori na pitanja

Predavači:
Dr.sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ
Dr.sc. Đurđica JURIĆ
Jasna VUK, dipl.oec.

Vrijeme održavanja je od 9:30 do 14:30 sati.

Seminar se planira za točno određeni broj polaznika, stoga molimo vašu prijavu.

Cijena seminara je 875,00 kn (700,00 kn + PDV 175,00 kn), a uključuje pisani materijal (prezentacije predavača), radni pribor, obrok i napitak.

Naknada za drugoga i svakoga sljedećeg sudionika iz istog društva (obrta, ustanove...) je 750,00 kn (600,00 kn + PDV 150,00 kn).

Plaćanje naknade za seminar isključivo je po primljenoj našoj ponudi koju ćemo poslati svim prijavljenima po popunjenju skupine.

U slučaju nedovoljnog broja prijava, zadržavamo pravo odgode ili otkazivanja seminara.

Sve ostale obavijesti možete dobiti na našoj adresi: RRiF plus d.o.o., Vlaška 68, 10 000 Zagreb, tel.: 01/4699-760, e-pošta: rrif@rrif.hr.
e-pošta: rrif@rrif.hr

PRIJAVNICA
za sudjelovanje na seminaru

faks 01/4699-766

Zagreb, 15. svibnja 2018. seminar "Računovodstvo proizvodnje"


Naziv tvrtke, ustanove, obrta:

Ulica i broj

Pošt. broj i mjesto
e-pošta

OIB
Telefon

Faks
Ime i prezime polaznika

1.

2.
3.

4.
Napomena:


Želim primati novosti i obavijesti od RRiF-a

Sigurnosna provjera:
Upišite slovo koje nedostaje. (Naziv rijeke ili planine)
DUNVPretplatnik
Računovodstvo poduzetnika (1)