Računovodstvo proračuna i proračunskih korisnika - SNIŽENO!

Klikni za kratki pregled
E-izdanje
210,00 kn

Sadržaj

Biblioteka:   Biblioteka računovodstvo
Izdavač:   RRiF-plus d.o.o. za nakladništvo i poslovne usluge
Izdanje:   Zagreb, ožujak 2011.
Broj stranica:   738
Pogledajte sadržaj i uvodnik knjige  

Sadržaj i uvodnik knjige

1. SUSTAV PRORAČUNA  
1.1. ZAKON O PRORAČUNU  
1.2. REGISTAR PRORAČUNSKIH KORISNIKA  
2. KLASIFIKACIJE I PLANIRANJE  
2.1. KLASIFIKACIJE  
3. RAČUNOVODSTVO  
1. UVOD  
2. OPĆENITO O RAČUNOVODSTVU  
3. TEMELJNE ODREDBE O RAČUNOVODSTVU PRORAČUNA I PRORAČUNSKIH KORISNIKA  
4. TEMELJNA NAČELA RAČUNOVODSTVA PRORAČUNA I PRORAČUNSKIH KORISNIKA  
5. KNJIGOVODSTVENE ISPRAVE  
6. POSLOVNE KNJIGE  
7. ORGANIZACIJA KNJIGOVODSTVA  
8. PRIZNAVANJE POZICIJA U RAČUNOVODSTVU PRORAČUNA I PRORAČUNSKIH KORISNIKA  
9. PRIMJENA RAČUNSKOG PLANA  
10. POPIS IMOVINE I OBVEZA  
11. ČUVANJE KNJIGOVODSTVENIH ISPRAVA I POSLOVNIH KNJIGA  
12. EVIDENTIRANJE NEKIH POSLOVNIH PROMJENA  
4. FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE  
4.1. IZVORNI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI  
5. POREZI  
5.1. POREZ NA DOHODAK  
5.2. POREZ NA DOBITAK  
5.3. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST  
6. RADNOPRAVNO POLOŽAJ OSOBA U SUSTAVU PRORAČUNSKOG RAČUNOVDOSTVA  
6.1. DRŽAVNI SLUŽBENICI I NAMJEŠTENICI  
6.2. JAVNI SLUŽBENICI I NAMJEŠTENICI  
6.3. SLUŽBENICI I NAMJEŠTENICI U LOKALNIM I PODRUČNIM JEDINICAMA SUSTAV KONTROLA KOD PRORAČUNA I PROAČUNSKIH KORISNIKA  
7. PRAVNI OKVIR (temeljni akti)