RRiF-ova trgovina

Više o RRiF-ovim e-izdanjima (kako ih kupiti, preuzeti i čitati) možete vidjeti ovdje.

Radni odnosi - primjena Zakona o radu, ožujak 2015. i - dodatak Nove evidencije u području rada i obračuna plaće (srpanj 2015)

Osnovni podaci o knjizi

     
Biblioteka:   Pravna biblioteka
Izdavač:   RRiF-plus d.o.o. za nakladništvo i poslovne usluge
Izdanje:   Zagreb, ožujak 2015.
Broj stranica:   760
Jezik:   hrvatski
     

 

Priručnik sadrži tekst Zakona o radu i još 34 propisa iz područja radnih odnosa i zaštite na radu, komentar pojedinih odredbi Zakona o radu u vezi zasnivanja radnih odnosa, pravilnika o radu, zaštite radnika, probnog rada, radnog vremena, odmora i dopusta, plaća i nadoknada, prestanka ugovora o radu, te ostvarivanja prava i obveza iz radnog odnosa. Posebna poglavlja posvećena su i kolektivnim radnim odnosima, upravnim mjerama inspektora rada, kao i dodatnim komentarima u vezi evidencije o radnicima i radnom vremenu, zaštiti na radu, rodiljnim i roditeljskim dopustima, poslovima za koje se ne sklapa ugovor o radu, radu na temelju menadžerskog ugovora i ugovora o autorskom djelu, neiskorištenim godišnjim odmorima i obračunu otpremnine, te o radnim odnosima u stečaju.Dodatak knjizi je izdanje „Nove evidencije u području rada i obračuna plaće“ izdano u srpnju 2015., koje sadržava Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine. Također sadržava i praktične primjere obrazaca, te akte koji uređuju materiju evidentiranja radnog vremena, obveznih odmora mobilnih radnika, te radnog vremena zaposlenih u još nekim specifičnim djelatnostima, kao i odgovore na najčešća pitanja. Opseg ovog izdanja je 132 stranice. Sadržaj knjige:   


Pročišćeni tekstovi povezanih zakona

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)
RRiFov letak