RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Revizori nadziru potpore iz EU-a

rrif - 12.2020, str. 223  

Obveze revizora prilikom inventure

rrif - 12.2019, str. 182  

Stjecanje zvanja ovlaštenog revizora

rrif - 10.2019, str. 130  

Prikupljanje revizijskih dokaza

rrif - 9.2019, str. 122  

Revizija računovodstvenih procjena

rrif - 4.2019, str. 143  

Nadzor nad revizorskim društvima

rrif - 6.2018, str. 141  

Revizija računovodstvenih procjena

rrif - 1.2018, str. 318  

Prijedlog novog Zakona o reviziji

rrif - 12.2017, str. 218  

Revizija ostalih informacija

rrif - 11.2017, str. 147  

Revizija transfernih cijena

rrif - 10.2017, str. 121  

Izbor revizora za 2017. godinu

rrif - 9.2017, str. 43  

Ugovaranje revizijskih angažmana

rrif - 9.2017, str. 119  

Početni angažman revizora

rrif - 10.2016, str. 150  

Analitički postupci u reviziji

rrif - 3.2016, str. 140  
Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)