Rok za dostavu izvješća o organiziranom volontiranju

      Organizatori volontiranja izvješće o organiziranom volontiranju dostavljaju putem aplikacije koja je dostupna na adresi volonteri.mdomsp.hr. Izvještajno razdoblje je od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine, a rok za dostavu izvješća je 31. ožujka 2018. godine. Novi rok dostave izvješća proizlazi iz Pravilnika o sadržaju izvješća o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja (Nar. nov., br. 9/18.).

     Sve udruge, zaklade, fundacije, sindikati, vjerske i turističke zajednice, ustanove (npr. zdravstvene ustanove, ustanove za socijalnu skrb odnosno sve ustanove koje nisu obveznici poreza na dobitak) jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, državna tijela te druge neprofitne pravne osobe koje su tijekom 2017. godine organizirale volontiranje obvezne su dostaviti izvješće o organiziranom volontiranju u navedenom roku.

Povratak na vijesti