RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

STEČAJ I LIKVIDACIJA D.O.O.-a

Zagreb, 31. ožujka 2020. seminar "Stečaj i likvidacija d.o.o.-a"


Mjesto Vrijeme održavanja
ZAGREB, RRiF Visoka škola za financijski menadžment, Martićeva 2931. ožujka 2020. (utorak) ODGOĐENO!

Najavljeni seminar za 31. ožujka 2020. ODGAĐAMO zbog aktualne i promjenjive epidemiološke situacije u vezi s pojavom korona virusa.
U cilju prevencije i smanjivanja rizika potencijalnog prijenosa privremeno se odgađaju naši najavljeni seminari. O novom datumu održavanja seminara izvijestit ćemo pravodobno.

Svima želimo sreću i zdravlje.

Uprava RRIF-a

Početkom ove godine propisani su novi skraćeni rokovi za predaju prijave poreza na dobitak za društva u stečaju i u likvidaciji. Uz to, od prošle je godine propisana mogućnost prestanka poslovanja društva bez postupka likvidacije. Na ovom će se seminaru zbog toga objasniti svi postupci i sve novosti vezane uz pravno, porezno i računovodstveno motrište stečaja, likvidacije i prestanka poslovanja društva bez postupka likvidacije.

Program seminara:

STEČAJ d.o.o.-a

* Pravno motrište stečaja

 • utvrđivanje stečajnih razloga – prezaduženost i insolventnost
 • pokretanje stečajnog postupka
 • predstečajna nagodba i stečajni plan
 • imenovanje stečajnog upravitelja i njegove obveze
 • okončanje stečaja
 • skraćeni stečajni postupak
 • odgovornost uprave zbog nepokretanja stečaja

* Računovodstveno i porezno motrište stečaja

 • financijski izvještaji društva nad kojim je otvoren stečajni postupak (sastavljanje prokaznog
  popisa imovine i obveza, financijski izvještaji do trenutka otvaranja stečajnog postupka,
  tijekom stečajnog postupka i nakon završetku stečajnog postupka)
 • specifičnosti skraćenoga stečajnog postupka
 • prijava tražbina vjerovnika
 • porezno motrište stečaja (sastavljanje prijave poreza na dobitak – Obrazac PD,
  prijava PDV-a, prodaja nekretnina i druge imovine društva)
 • stečajna masa

LIKVIDACIJA d.o.o.-a

* Pravno motrište likvidacije – prestanka društva

 • zakonski okvir likvidacije
 • razlozi za prestanak
 • donošenje odluke o likvidaciji
 • imenovanje likvidatora
 • obveze likvidatora u postupku likvidacije

* Računovodstveno i porezno motrište likvidacije

 • financijsko izvještavanje u likvidaciji (do trenutka otvaranja likvidacijskog postupka,
  tijekom postupka likvidacije i nakon završetka postupka likvidacije)
 • porezno motrište likvidacije (sastavljanje prijave poreza na dobitak – Obrazac PD,
  prijava PDV-a, oporezivanje prodaje i izuzimanja imovine u postupku likvidacije i sl.)

PRESTANAK POSLOVANJA D.O.O.-a BEZ POSTUPKA LIKVIDACIJE

* Pravno motrište prestanka poslovanja društva bez postupka likvidacije

 • zakonski okvir za postupak prestanka društva bez likvidacije
 • donošenje odluke o prestanku društva
 • prijava o prestanku društva
 • odgovornost članova društva nakon provedenog postupka

* Računovodstveno motrište prestanka poslovanja društva bez postupka likvidacije

 • Sastavljanje financijskih izvješća u slučaju prestanka društva bez postupka likvidacije
 • Sastavljanje poreznih izvješća u slučaju prestanka društva bez postupka likvidacije

Vrijeme održavanja: od 9:30 do 14:00 sati

Predavači na seminaru su RRIF-ovi savjetnici.

Seminar se planira za točno određeni broj polaznika, stoga molimo vašu prijavu.

Cijena seminara je 875,00 kn (700,00 kn + PDV 175,00 kn), a uključuje pisani materijal (prezentacije predavača), radni pribor, obrok i napitak.

Naknada za drugoga i svakoga sljedećeg sudionika iz istog društva (obrta, ustanove...) je 750,00 kn (600,00 kn + PDV 150,00 kn).

Plaćanje naknade za seminar isključivo je po primljenoj našoj ponudi koju ćemo poslati svim prijavljenima po popunjenju skupine.

U slučaju nedovoljnog broja prijava, zadržavamo pravo odgode ili otkazivanja seminara.

Sve ostale obavijesti možete dobiti na našoj adresi: RRiF plus d.o.o., Vlaška 68, 10 000 Zagreb, tel.: 01/4699-760, e-pošta: rrif@rrif.hr.
Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima (1)