RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Stopa poreza na dodanu vrijednost – maslinovo ulje s cvijetom soli

Broj: 410-19/14-01/313 od 16.01.2015.

Podnositelj upita iz dostavnog popisa obratio se s pitanjem u vezi oporezivanja porezom na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) po stopi 13% maslinovog ulja s cvijetom soli.

Jestiva ulja i masti, biljnog i životinjskog podrijetla u skladu s Pravilnikom o jestivim uljima i mastima i Pravilnikom o uljima od ploda i komine maslina podliježu oporezivanju PDV-om po stopi 13% u smislu odredbi  čl. 38. st. 3. t. d) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br.  73/13., 99/13., 148/13., 153/13. i 143/14.) i čl. 47. st. 2. t. d) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br.  79/13., 85/13., 160/13., 35/14. i 157/14.).
 
Pravilnikom o jestivim uljima i mastima (Nar. nov., br.  41/12., 70/13. i 141/13.) propisani su zahtjevi kojima u proizvodnji i stavljanju na tržište moraju udovoljavati jestiva ulja i masti, biljnog i životinjskog podrijetla, a Pravilnikom o uljima od ploda i komine maslina (Nar. nov., br. 7/09. i 112/09.) propisani su zahtjevi za kakvoću ulja od ploda i komine maslina koja se stavljaju na tržište radi prodaje krajnjim potrošačima.

Prema tome prilikom određivanja jestivih ulja i masti, biljnog i životinjskog podrijetla što podliježu oporezivanju PDV-om po stopi 13% potrebno je utvrditi udovoljavaju li ti proizvodi zahtjevima u pogledu proizvodnje i stavljanja na tržište koji su propisani posebnim propisima, a to su u ovom slučaju Pravilnik o jestivim uljima  i mastima i Pravilnik o uljima od ploda i komine maslina.

Stoga, ako je maslinovo ulje s cvijetom soli jestivo ulje u skladu s Pravilnikom o jestivim uljima i mastima i Pravilnikom o uljima od ploda i komine maslina, tada ono podliježe oporezivanju PDV-om po stopi 13%. U suprotnom predmetni proizvod podliježe oporezivanju PDV-om po stopi 25%.
 

Mišljenje dao: Porezna uprava
Izdanje: Pravo i poreziPovratak na mišljenja...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)