RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sve o kriznim porezima

Petak, 06.11.2009.

Uredništvo časopisa RRiF pripremilo je posebni dodatak uz časopis br. 8/09. u kojem su objašnjeni novi "krizni" porezi te su dani naputci za praktičnu primjenu.

Zanimljiva pitanja su se pojavila u praksi u svezi s mogućim poreznim evazijama, kao npr: može li se zaposleniku u jednom mjesecu isplatiti neto plaća od 3.000,00 kn i drugi dohodak s temelja ugovora o djelu, također u svoti od 3.000,00 kn, sve to bez posebnog poreza na neto plaće? Iz izloženog i temeljem naših naputaka to bi formalno moglo biti neoporezivo kad bi se uzele u obzir samo odredbe Zakona o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke (Nar. nov., br. 94/09.).

Međutim, u čl. 11. st. 3. Pravilnika o porezu na dohodak propisano je da se primitcima od nesamostalnog rada (plaćom) smatra sve što poslodavac isplati svojim radnicima (osim autorskog honorara), pa se stoga i isplate s temelja ugovora o djelu vlastitim zaposlenicima smatraju plaćom. Dakle, izbjegavanje plaćanja posebnog poreza na ovaj način nije moguće kad su u pitanju ovi ugovori s vlastitim zaposlenicima.

Autorski honorar je nešto drugo što ima drukčiji sadržaj, a što se smatra autorskim honorarom propisano je Zakonom o autorskim pravima.

Ostali slučajevi ostvarivanja drugog dohotka i primitaka u naravi objašnjeni su u "prilogu" na str. 7 i dalje.

Za obrtnike, slobodna zanimanja i druge primitke obveza obračunavanja posebnim porezom od 1. listopada 2009. obuhvaćena je novim Zakonom o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke (Nar.nov.,br. 119/08.), te Pravilnikom o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke (Nar.nov., br. 131/09.).

Plaćanje posebnog poreza sada se odnosi i na sve obveznike koji ostvaruju dohodak od obavljanja samostalne djelatnosti, a to su svi obrtnici, poljoprivrednici, liječnici, odvjetnici i sl., bez obzira vode li poslovne knjige ili se njihovi primitci oporezuju paušalno.

Nadalje, posebnim porezom obuhvaćeni su i primitci koji se oporezuju paušalno ili prema rješenju Porezne uprave a ostvaruju se od iznajmljivanja stanova, soba, postelja.

Od obveze posebnog poreza nisu izuzeti ni primitci oporezivani na način propisan za dohodak od otuđenja nekretnine te dohodak od osiguranja.

S novim propisom javila su se dodatna pitanja, obveznik obračunavanja posebnog poreza, može biti isplatitelj ili sam porezni obveznik. Kako je Pravilnik o posebnom porezu objavljen tek početkom studenog, porezni obveznici koji su svoje obveze u vezi s posebnim porezom podmirili do kraja listopada, ostali su u dvojbi na koji način će o uplati posebnog poreza izvijestiti Poreznu upravu.

Obrtnici, plaćeni posebni porez ne iskazuju na mjesečnim izvješćima već tek predajom porezne prijave (obrazac DOH) na temelju konačnog obračuna na obrascu IPP-SD.

Iznajmljivači čiji primitci se utvrđuju rješenjem Porezne uprave uplaćeni posebni porez ne iskazuju na izvješćima.

Detaljnije o načinu obračunavanja i plaćanja ovog poreza pisali smo u časopisu RRIF br. 11/09. a o tome možete čitati i u časopisu RRIF br 12/09.


V.B.,A.B

Prilog krizni porezi možete vidjeti i preuzeti ovdje. Preuzimanje ...Ostale vijesti:

„COVID-19 zajam za obrtna sredstva“ namijenjen mikro, malim i srednjim poduzetnicima
Utorak, 07.04.2020.
Promijenjeni su kriteriji za dobivanje potpore od HZZ-a
Utorak, 07.04.2020.
[VIDEO] Osiguranici u izolaciji
Utorak, 07.04.2020.
Računovodstveni servisi mogu izdavati propusnice u ime svojih klijenata
Nedjelja, 05.04.2020.
Rok za dodjelu potpore od 3.250,00/4.000,00 kn ipak je 7. 4. 2020. do ponoći
Subota, 04.04.2020.
[VIDEO] Novosti kod izdavanja propusnica za radnike - ePropusnice
Petak, 03.04.2020.
[VIDEO] Rad stranaca u RH - pitanja koja se javljaju za vrijeme proglašene epidemije
Petak, 03.04.2020.
Novosti u izdavanju propusnica radnicima
Četvrtak, 02.04.2020.
Potpora koju poslodavac isplaćuje radnicima zbog otklanjanja štete potresa ne smatra se plaćom
Četvrtak, 02.04.2020.
[VIDEO] Članovi uprave smanjenje troška plaće
Utorak, 31.03.2020.
Pružatelji ugostiteljske djelatnosti u domaćinstvu ili na OPG-u djelomično su oslobođeni plaćanja turističke pristojbe
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Obustava plaćanja spomeničke rente
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Privremeno ukidanje obveze plaćanja članarine HGK i HOK
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta - NOVOSTI
Petak, 27.03.2020.
Odgađa se plaćanje naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Obveze poslodavca i radnika-COVID 19
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Rad od kuće
Petak, 27.03.2020.
Obavijest trošarinskim obveznicima na duhanske prerađevine
Četvrtak, 26.03.2020.
Promjena roka predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva i druge pravne osobe
Četvrtak, 26.03.2020.
[VIDEO] Aneks ugovora o radu
Četvrtak, 26.03.2020.
[VIDEO] Plaćeni i neplaćeni dopust
Četvrtak, 26.03.2020.
Novi uvjeti za dobivanje potpore od 3.250,00 kn
Četvrtak, 26.03.2020.
Porezni tretman naknade troškova prijevoza u situaciji posebnih okolnosti
Srijeda, 25.03.2020.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 25.03.2020.
Podnošenje zahtjeva za odgodu poreza
Utorak, 24.03.2020.
[VIDEO] Propusnice koje izdaju poslodavci svojim radnicima
Utorak, 24.03.2020.
Radno vrijeme trgovina
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Apel udruge Hrvatski računovođa
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Privremeni brojevi telefona odjela prodaje, pretplate i informatike u RRIF-u
Ponedjeljak, 23.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Napuštanje mjesta prebivališta i stalnog boravka dopušteno je samo uz propusnicu
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Obračun i isplata plaće za vrijeme primanja potpore od 3.250,00 kn
Nedjelja, 22.03.2020.
Financijski izvještaji u proračunskom sustavu za prva tri mjeseca 2020. godine
Subota, 21.03.2020.
Radno vrijeme u djelatnosti trgovine i ugostiteljstva u posebnim okolnostima
Petak, 20.03.2020.
Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)
Petak, 20.03.2020.
Prijava u Hrvatski zavod za zapošljavanje
Četvrtak, 19.03.2020.
Ograničavanje društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja
Četvrtak, 19.03.2020.
Dostava hrane, pića i napitaka
Četvrtak, 19.03.2020.
Ogledni primjeri odluka poslodavaca
Srijeda, 18.03.2020.
Prijava podataka o privremenom zatvaranju poslovnog prostora ili promjeni radnog vremena
Srijeda, 18.03.2020.
Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2019. godinu
Utorak, 17.03.2020.
Pandemija – što poslodavcu stoji na raspolaganju?
Utorak, 17.03.2020.
Ograničenje visine cijena za određene proizvode
Ponedjeljak, 16.03.2020.
Postupak predavanja zahtjeva za naknadu plaće osiguranika koji se nalaze u izolaciji
Petak, 13.03.2020.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 12.03.2020.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 10.03.2020.
Dokazivanje oslobođenja od PDV-a za isporuke dobara unutar Europske unije
Petak, 06.03.2020.
Godišnje izvješće o izvršenju projekta ulaganja
Petak, 06.03.2020.
Novi uvjeti za primjenu oslobođenja na isporuke dobara unutar EU
Petak, 06.03.2020.
Približava se rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja
Petak, 28.02.2020.

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)