RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sve o kriznim porezima

Petak, 06.11.2009.

Uredništvo časopisa RRiF pripremilo je posebni dodatak uz časopis br. 8/09. u kojem su objašnjeni novi "krizni" porezi te su dani naputci za praktičnu primjenu.

Zanimljiva pitanja su se pojavila u praksi u svezi s mogućim poreznim evazijama, kao npr: može li se zaposleniku u jednom mjesecu isplatiti neto plaća od 3.000,00 kn i drugi dohodak s temelja ugovora o djelu, također u svoti od 3.000,00 kn, sve to bez posebnog poreza na neto plaće? Iz izloženog i temeljem naših naputaka to bi formalno moglo biti neoporezivo kad bi se uzele u obzir samo odredbe Zakona o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke (Nar. nov., br. 94/09.).

Međutim, u čl. 11. st. 3. Pravilnika o porezu na dohodak propisano je da se primitcima od nesamostalnog rada (plaćom) smatra sve što poslodavac isplati svojim radnicima (osim autorskog honorara), pa se stoga i isplate s temelja ugovora o djelu vlastitim zaposlenicima smatraju plaćom. Dakle, izbjegavanje plaćanja posebnog poreza na ovaj način nije moguće kad su u pitanju ovi ugovori s vlastitim zaposlenicima.

Autorski honorar je nešto drugo što ima drukčiji sadržaj, a što se smatra autorskim honorarom propisano je Zakonom o autorskim pravima.

Ostali slučajevi ostvarivanja drugog dohotka i primitaka u naravi objašnjeni su u "prilogu" na str. 7 i dalje.

Za obrtnike, slobodna zanimanja i druge primitke obveza obračunavanja posebnim porezom od 1. listopada 2009. obuhvaćena je novim Zakonom o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke (Nar.nov.,br. 119/08.), te Pravilnikom o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke (Nar.nov., br. 131/09.).

Plaćanje posebnog poreza sada se odnosi i na sve obveznike koji ostvaruju dohodak od obavljanja samostalne djelatnosti, a to su svi obrtnici, poljoprivrednici, liječnici, odvjetnici i sl., bez obzira vode li poslovne knjige ili se njihovi primitci oporezuju paušalno.

Nadalje, posebnim porezom obuhvaćeni su i primitci koji se oporezuju paušalno ili prema rješenju Porezne uprave a ostvaruju se od iznajmljivanja stanova, soba, postelja.

Od obveze posebnog poreza nisu izuzeti ni primitci oporezivani na način propisan za dohodak od otuđenja nekretnine te dohodak od osiguranja.

S novim propisom javila su se dodatna pitanja, obveznik obračunavanja posebnog poreza, može biti isplatitelj ili sam porezni obveznik. Kako je Pravilnik o posebnom porezu objavljen tek početkom studenog, porezni obveznici koji su svoje obveze u vezi s posebnim porezom podmirili do kraja listopada, ostali su u dvojbi na koji način će o uplati posebnog poreza izvijestiti Poreznu upravu.

Obrtnici, plaćeni posebni porez ne iskazuju na mjesečnim izvješćima već tek predajom porezne prijave (obrazac DOH) na temelju konačnog obračuna na obrascu IPP-SD.

Iznajmljivači čiji primitci se utvrđuju rješenjem Porezne uprave uplaćeni posebni porez ne iskazuju na izvješćima.

Detaljnije o načinu obračunavanja i plaćanja ovog poreza pisali smo u časopisu RRIF br. 11/09. a o tome možete čitati i u časopisu RRIF br 12/09.


V.B.,A.B

Prilog krizni porezi možete vidjeti i preuzeti ovdje. Preuzimanje ...Ostale vijesti:

Novi broj PiP-a
Utorak, 10.12.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Petak, 06.12.2019.
Konačni prijedlog IV. kruga porezne reforme
Četvrtak, 05.12.2019.
Predsjednički izbori – rokovi važni za birače
Utorak, 03.12.2019.
Prilog - Poslovanje neprofitnih organizacija
Utorak, 03.12.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 25.11.2019.
Novi zakon o blagdanima, spomendanima i neradnim danima
Ponedjeljak, 18.11.2019.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 14.11.2019.
Minimalna plaća za 2020. godinu
Četvrtak, 07.11.2019.
Promjene u zapošljavanje stranaca
Srijeda, 06.11.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 29.10.2019.
Novi broj RRiF-a
Petak, 25.10.2019.
Dnevna svjetla na automobilima i zimska oprema ne idu od istoga dana
Četvrtak, 24.10.2019.
Usklađenje velikog broja zakona s novim Zakonom o sustavu državne uprave
Ponedjeljak, 21.10.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 14.10.2019.
Plaće u zdravstvu za rujan 2019. godine
Petak, 04.10.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Petak, 27.09.2019.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 25.09.2019.
Obrazac putnog naloga
Petak, 20.09.2019.
Provedba ovrhe na novim naknadama od 1. rujna 2019. godine
Utorak, 17.09.2019.
Novi broj PiP-a
Petak, 13.09.2019.
Pregled najavljenih promjena u oporezivanju od 1. siječnja 2020.
Srijeda, 11.09.2019.
Nova osnovica za obračun plaće u javnom sektoru
Utorak, 03.09.2019.
Odabir revizora za neprofitne organizacije
Ponedjeljak, 02.09.2019.
Novi neoporezivi primitci radnika
Četvrtak, 29.08.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 26.08.2019.
Predložene izmjene u oporezivanju plaća i neoporezivih primitaka radnika
Srijeda, 31.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.07.2019.
Primjena stope PDV-a na sjemenje
Srijeda, 17.07.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 15.07.2019.
Boravak i rad državljana EGP-a u RH
Četvrtak, 11.07.2019.
Besplatna aplikacija za eRačune za male dobavljače
Četvrtak, 11.07.2019.
„Neprofitna“ okružnica za sastavljanje polugodišnjih financijskih izvještaja
Utorak, 09.07.2019.
Osnivanje trgovačkih društava na daljinu
Ponedjeljak, 08.07.2019.
Stopa zateznih kamata od 1. srpnja 2019.
Četvrtak, 04.07.2019.
Uputa za sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja za prvih šest mjeseci 2019. godine
Četvrtak, 04.07.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Ponedjeljak, 01.07.2019.
eRačun
Ponedjeljak, 01.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 26.06.2019.
E-računi – besplatni video seminar
Petak, 14.06.2019.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 13.06.2019.
Oznake na bočnim stranama vozila u javnom cestovnom prijevozu i cestovnom prijevozu za vlastite potrebe
Petak, 07.06.2019.
Popunjavanje naloga za plaćanje - SEPA
Petak, 31.05.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 27.05.2019.
Novi Zakon o članarinama u turističkim zajednicama
Petak, 24.05.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 13.05.2019.
Proširena je primjena Kolektivnog ugovora ugostiteljstva
Ponedjeljak, 13.05.2019.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.04.2019.
Izmijenjen je Zakon o trgovačkim društvima
Utorak, 23.04.2019.
Podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvole za boravak i rad
Ponedjeljak, 15.04.2019.

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)