RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

TROŠKOVI U POSLOVNOJ PRAKSI

Zagreb, 22. listopada 2019., II. skupina seminara TROŠKOVI U POSLOVNOJ PRAKSI


Mjesto Vrijeme održavanja
ZAGREB, RRiF Visoka škola za financijski menadžment, Martićeva 2910. listopada 2019. (četvrtak) POPUNJENO
ZAGREB, RRiF Visoka škola za financijski menadžment, Martićeva 2922. listopada 2019. (utorak)

Približava se kraj godine i vrijeme je da se provjeri jesu li troškovi pravilno razvrstani s obzirom na vrstu i nastanak. Ovim ćemo praktikumom obrazložiti računovodstveno i porezno motrište troškova koji se najčešće pojavljuju u poslovnoj praksi. Za knjiženje troškova bitno je postojanje vjerodostojne dokumentacije. Zbog toga će se na konkretnim primjerima iz poslovne prakse objasniti načini obračuna pojedinih troškova, odnosno kako nastaju, te koja dokumentacija služi kao podloga za priznavanje određenih troškova društva.

Program seminara:

 1. Definiranje troškova prema računovodstvenim standardima te otklanjanje dvojbi: trošak / imovina
 2. Troškovi otpisa potraživanja od trgovačkih društava i obrtnika
 3. Troškovi kamata na zajmove od fizičkih i pravnih osoba (porez na dohodak i porez po odbitku)
 4. Troškovi amortizacije i uporabe osobnih automobila
 5. Troškovi amortizacije i vrijednosnog usklađenja dugotrajne imovine (procjena vijeka)
 6. Troškovi ambalaže i sitnog inventara
 7. Troškovi velikih popravaka (investicijsko održavanje)
 8. Troškovi reprezentacije, promidžbe i darovanja
 9. Troškovi kazni, opomena, penala i nadoknade šteta
 10. Troškovi popusta, sniženja i reklamacija – primjena Zakona o nepoštenoj trgovačkoj praksi
 11. Manjkovi zaliha trgovačke robe, gotovih proizvoda, sirovina i materijala
 12. Troškovi poreza utvrđenih u nadzoru (PDV, porez na dobitak, porez na dohodak)
 13. Primitci u naravi za uporabu osobnih automobila
 14. „Prefakturiranje“ troškova smještaja, prehrane, prijevoza, režija i sl.
 15. Nadoknada privatnih troškova članova društva
 16. Odgovori na pitanja

Predavači na seminaru su RRIF-ovi savjetnici.

Vrijeme održavanja: od 9:30 do 14:30 sati.

Seminar se planira za točno određeni broj polaznika, zato molimo vašu prijavu.

Cijena seminara je 875,00 kn (700,00 kn + PDV 175,00 kn), a uključuje pisani materijal (prezentacije predavača), radni pribor, obrok i napitak.

Naknada za drugoga i svakoga sljedećeg sudionika iz istog društva (obrta, ustanove...) je 750,00 kn (600,00 kn + PDV 150,00 kn).

Plaćanje naknade za seminar je isključivo po primljenoj našoj ponudi koju ćemo poslati svim prijavljenima po popunjenju skupine.

U slučaju nedovoljnog broja prijava, zadržavamo pravo odgode ili otkazivanja seminara.

Sve ostale obavijesti možete dobiti na našoj adresi: RRiF plus, Vlaška 68, 10 000 Zagreb, tel.: 01/4699-760, faks: 01/4699-766, e-pošta: rrif@rrif.hr.
e-pošta: rrif@rrif.hr

PRIJAVNICA
za sudjelovanje na seminaru

faks 01/4699-766

Zagreb, 22. listopada 2019., II. skupina seminara TROŠKOVI U POSLOVNOJ PRAKSI


Naziv tvrtke, ustanove, obrta:

Ulica i broj

Pošt. broj i mjesto
e-pošta

OIB
Telefon

Faks
Ime i prezime polaznika

1.

2.
3.

4.
Napomena:


Želim primati novosti i obavijesti od RRiF-a

Sigurnosna provjera:
Upišite slovo koje nedostaje. (Naziv rijeke ili planine)
KRANAPretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima (1)