RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Ukinuto retroaktivno oporezivanje zadržanih dobitaka

Utorak, 15.07.2014.

    Kao što smo najavili da je Ustavni sud odlučivao o ocjeni suglasnosti s Ustavom RH odredbi čl. 6. i 8. Zakona o porezu na dohodak koje su stupile na snagu 19. X. 2013. (Nar. nov., br. 125/13.), a kojima je bilo propisano retroaktivno oporezivanje isplata zadržanih dobitaka/dividendi koje su ostvarene u razdoblju 2005. do kraja 2011., ta Odluka je objavljena u Narodnim novinama br. 83. od 11. srpnja 2014. S ovim danom prestaje obveza plaćanja poreza na dohodak od kapitala (12% + prirez) prilikom isplate spomenutih dobitaka/dividendi.
    Naime, iako je Ustavni sud donio Odluku o ukidanju spornih odredbi Zakona o porezu na dohodak još 18. VI. 2014., prema čl. 55. st. 2. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu RH (Nar. nov., br. 49/02.), "ukinuti zakon i drugi propis, odnosno ukinute odredbe prestaju važiti danom objave odluke Ustavnog suda u "Narodnim novinama", ako ustavni sud ne odredi drugi rok". Kako u ovom slučaju nije odredio drugi rok, ukinute odredbe prestale su vrijediti 11. srpnja 2014.
    Dakle, sve što je bilo isplaćivano uz plaćanje propisanog poreza na dohodak (+ prirez), ili je bilo isplaćivano bez tog poreza, za vrijeme važenja spornih odredbi postojala je obveza plaćanja poreza na dohodak od kapitala. Za porez na dohodak od kapitala (+ prirez) koji je plaćen u tom razdoblju ne može se tražiti povrat. Međutim, za eventualno neplaćeni porez i dalje stoji obveza plaćanja poreza jer sporne odredbe Zakona nisu poništene nego su ukinute – prestale su vrijediti.
    Razdoblje od 2001. do kraja 2004. u kojem su ostvareni dobitci i dalje je pod porezom na dohodak od kapitala ako se isplaćuju zadržani dobitci iz tih godina (12% + prirez), s obzirom na to da je u tom razdoblju bio uveden taj porez (nije bilo retroaktivnog donošenja zakona).
    Više o tome pročitajte u našem časopisu RRiF br. 8/14. i u Pravo i porezi br. 7-8/14.
V.B.

Ostale vijesti:

Obrazac putnog naloga
Petak, 20.09.2019.
Provedba ovrhe na novim naknadama od 1. rujna 2019. godine
Utorak, 17.09.2019.
Novi broj PiP-a
Petak, 13.09.2019.
Pregled najavljenih promjena u oporezivanju od 1. siječnja 2020.
Srijeda, 11.09.2019.
Nova osnovica za obračun plaće u javnom sektoru
Utorak, 03.09.2019.
Odabir revizora za neprofitne organizacije
Ponedjeljak, 02.09.2019.
Novi neoporezivi primitci radnika
Četvrtak, 29.08.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 26.08.2019.
Predložene izmjene u oporezivanju plaća i neoporezivih primitaka radnika
Srijeda, 31.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.07.2019.
Primjena stope PDV-a na sjemenje
Srijeda, 17.07.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 15.07.2019.
Boravak i rad državljana EGP-a u RH
Četvrtak, 11.07.2019.
Besplatna aplikacija za eRačune za male dobavljače
Četvrtak, 11.07.2019.
„Neprofitna“ okružnica za sastavljanje polugodišnjih financijskih izvještaja
Utorak, 09.07.2019.
Osnivanje trgovačkih društava na daljinu
Ponedjeljak, 08.07.2019.
Stopa zateznih kamata od 1. srpnja 2019.
Četvrtak, 04.07.2019.
Uputa za sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja za prvih šest mjeseci 2019. godine
Četvrtak, 04.07.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Ponedjeljak, 01.07.2019.
eRačun
Ponedjeljak, 01.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 26.06.2019.
E-računi – besplatni video seminar
Petak, 14.06.2019.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 13.06.2019.
Oznake na bočnim stranama vozila u javnom cestovnom prijevozu i cestovnom prijevozu za vlastite potrebe
Petak, 07.06.2019.
Popunjavanje naloga za plaćanje - SEPA
Petak, 31.05.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 27.05.2019.
Novi Zakon o članarinama u turističkim zajednicama
Petak, 24.05.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 13.05.2019.
Proširena je primjena Kolektivnog ugovora ugostiteljstva
Ponedjeljak, 13.05.2019.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.04.2019.
Izmijenjen je Zakon o trgovačkim društvima
Utorak, 23.04.2019.
Podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvole za boravak i rad
Ponedjeljak, 15.04.2019.
Prijava konsolidacije financijskih izvješća
Četvrtak, 11.04.2019.
Novi broj PiP-a
Srijeda, 10.04.2019.
Primjena stope PDV-a na sjemenje
Utorak, 09.04.2019.
Uputa za sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja za prva tri mjeseca 2019. godine
Utorak, 09.04.2019.
Bolovanje za dijete iznad 3 godine života
Utorak, 02.04.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 02.04.2019.
Promijenjen je Kolektivni ugovor ugostiteljstva
Četvrtak, 28.03.2019.
Novi broj RRiF-a
Utorak, 26.03.2019.
Statistička izvješća o javnoj nabavi za 2018. godinu
Ponedjeljak, 25.03.2019.
Samoprocjena kod neprofitnih organizacija
Ponedjeljak, 25.03.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 11.03.2019.
PD obrazac za 2018. godinu
Ponedjeljak, 04.03.2019.
Novi broj RRiF-a
Utorak, 26.02.2019.
Konsolidacija financijskih izvještaja u sustavu proračunskog računovodstva
Utorak, 26.02.2019.
Predaja izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2018. godinu
Utorak, 26.02.2019.
Rok za predaju godišnjih izvještaja neprofitnih organizacija za 2018. godinu
Utorak, 26.02.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Srijeda, 20.02.2019.
Novi broj PiP-a
Utorak, 12.02.2019.

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)