Ulaganje u investicijske fondove kao alternativa štednji u bankama

Uvođenjem poreza na kamate štedišama nastaju novi problemi u svezi povećanjem poreznih obveza i smanjenje primitaka. Porezni propisi se mijenjaju i dorađuju. Ako bi se dogodilo da bi porez na dohodak bio uveden na kamate na štednju, a ne bi bio uveden na prinose od investicijskih fondova, porezni obveznici bi mogli razmišljati o tome ostati u sigurnosti banaka i plaćati porez i neizvjesnosti ulaganja u investicijske fondove, a bez poreza.

Više o toj temi može se pročitati u časopisu RRiF 11/14.

Povratak na vijesti