Uputa o tumačenju čl. 2. st. 5. Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom, način plaćanja

 Zbog jedinstvenog tumačenja Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Nar. nov., br. 133/12., dalje: Zakon), imajući u vidu različite interpretacije ispisivanja određenih elemenata na računu, donosimo uputu o tumačenju članka 2. stavka 2. Zakona te shodno tome smatramo da je potrebno razjasniti da se oznake načina plaćanja određene tehničkom specifikacijom ne mogu mijenjati i da se u XML poruci dostavljaju kao jedna od kombinacija (G-gotovina, K-kartice, C-ček, T-transakcijski račun, O-ostalo), međutim kao način plaćanja ispisan i naveden na fizičkom računu mogu biti i termini, primjerice: novčanice, novčanice i kovanice, kovanice, i dr.

Dozvoljeni načini plaćanja navedeni na računu

Oznaka načina plaćanja u XML-u

- Novčanice

- Novčanice i kovanice

- Kovanice

- Gotovina

G - gotovina

- Kartica

K - kartice

- Ček

C - ček

- Transakcijski račun

T - transakcijski račun

- Ostalo

O - ostalo

 U tablici su prikazani dozvoljeni načini plaćanja koji se mogu navoditi na računu koji se izdaje kupcu i način na koji se mapiraju u XML poruku zahtjeva za račun. Nema zakonske zapreke da se na računu koji se izdaje kupcu uz jedan od prije navedenih dozvoljenih načina plaćanja navedu i dodatni elementi (npr. vrsta kartice kojom se vrši plaćanje itd.).

Povratak na mišljenja