Upute za sastavljanje godišnje prijave poreza na dohodak i prijave poreza na dobitak

Porezna uprava objavila je upute za sastavljanje prijave poreza na dobitak i godišnje prijave poreza na dohodak za 2015. godinu, a koje se mogu preuzeti ovdje:

Ove Upute biti će objavljene u tiskanom obliku kao prilog časopisu Pravo i Porezi broj 2, koji izlazi sredinom veljače.

Povratak na vijesti