Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o naknadama za posebne troškove i troškove za pružanje informacijskih usluga Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo

Uredbom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Uredbe o naknadama za posebne troškove i troškove za pružanje informacijskih usluga Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo (Nar. nov., br. 109/11. i 96/13.).

Ova Uredba stupa na snagu 8. kolovoza 2020., a može se vidjeti ovdje

Povratak na nove propise