RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Uredba o načinu izračuna i visinama sastavnica za izračun posebnog poreza na motorna vozila

Narodne novine br.4/2018. od 11.01.2018.

 

      Uredbom se utvrđuje način izračuna i visine sastavnica za izračun posebnog poreza na motorna vozila.

      Ova Uredba stupa na snagu 12. siječnja 2018., a može se vidjeti ovdje.


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)