RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

WEBINAR LIKVIDACIJA, STEČAJ, PRESTANAK POSLOVANJA

2. lipnja 2020. u 10:00 sati webinar "Likvidacija, prestanak poslovanja bez provedbe likvidacije i stečaj d.o.o.-a"


Mjesto Vrijeme održavanja
ZAGREB2. lipnja 2020. (utorak) u 10:00 sati

Od početka ove godine propisani su novi skraćeni rokovi za predaju prijave poreza na dobitak za društva u stečaju i u likvidaciji. Uz to, od prošle je godine propisana mogućnost prestanka poslovanja društva bez provedbe likvidacije. Na ovom će se seminaru stoga objasniti svi postupci i sve novosti vezane uz pravno, porezno i računovodstveno motrište stečaja, likvidacije i prestanka poslovanja društva bez provedbe likvidacije. S obzirom na trenutačne okolnosti zbog epidemije bolesti COVID-19, obrazložiti će se i problematika stečajeva za vrijeme trajanja posebnih okolnosti.

Predavač: Ante Vidović, dipl. iur.

Trajanje predavanja: 60 min + 15 min odgovori na pitanja

 • Pravno motrište likvidacije – prestanka društva
 • zakonski okvir likvidacije
 • donošenje odluke o likvidaciji
 • imenovanje likvidatora
 • obveze likvidatora u postupku likvidacije
 • Pravno motrište prestanka poslovanja društva bez postupka likvidacije
  • zakonski okvir za postupak prestanka društva bez likvidacije
  • donošenje odluke o prestanku društva
  • prijava o prestanku društva
  • odgovornost članova društva nakon provedenog postupka
 • Pravno motrište stečaja
 • utvrđivanje stečajnih razloga – prezaduženost i insolventnost
 • pokretanje stečajnog postupka
 • predstečajna nagodba i stečajni plan
 • imenovanje stečajnog upravitelja i njegove obveze
 • okončanje stečaja
 • skraćeni stečajni postupak
 • stečajevi za vrijeme trajanja posebnih okolnosti

 

Predavačica: dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ, prof. v. š. i ovl. rač.

Trajanje predavanja: 40 min + 15 min odgovori na pitanja

 • Računovodstveno i porezno motrište likvidacije
 • financijsko izvještavanje u likvidaciji (do trenutka otvaranja likvidacijskog postupka, tijekom postupka likvidacije i nakon završetka postupka likvidacije)
 • porezno motrište likvidacije (sastavljanje prijave poreza na dobitak – Obrazac PD, prijava PDV-a, oporezivanje prodaje te izuzimanja imovine u postupku likvidacije i sl.)
 • Računovodstveno motrište prestanka poslovanja društva bez postupka likvidacije
  • sastavljanje financijskih izvješća u slučaju prestanka društva bez postupka likvidacije
  • sastavljanje poreznih izvješća u slučaju prestanka društva bez postupka likvidacije

 

Predavačica: Jasna Vuk, dipl. oec. i ovl. rač.

Trajanje predavanja: 40 min + 15 min odgovori na pitanja

 • Računovodstveno i porezno motrište stečaja
 • financijski izvještaji društva nad kojim je otvoren stečajni postupak (sastavljanje prokaznog popisa imovine i obveza, financijski izvještaji do trenutka otvaranja stečajnog postupka, tijekom stečajnog postupka i nakon završetka stečajnog postupka)
 • specifičnosti skraćenoga stečajnog postupka
 • prijava tražbina vjerovnika
 • porezno motrište stečaja (sastavljanje prijave poreza na dobitak – Obrazac PD, prijava PDV-a, prodaja nekretnina i druge imovine društva)
 • stečajna masa

Početak webinara je u 10:00 sati.

Pisani materijal: prezentacije predavača u PDF formatu koje se dostavljaju prijavljenim sudionicima e-poštom, prije početka webinara

Broj mjesta je ograničen, stoga molimo Vašu prijavu što prije.

Cijena webinara je 475,00 kn (380,00 kn + 25 % PDV-a) po sudioniku.

Plaćanje naknade za webinar je isključivo po primljenoj našoj ponudi koju ćemo poslati svima prijavljenima po popunjenju skupine.

U slučaju nedovoljnog broja prijava, zadržavamo pravo odgode ili otkazivanja webinara.

Tehnički uvjeti za sudjelovanje na RRIF-ovim webinarima:

 • internetska veza
 • praćenje webinara je putem računala ili mobilnog uređaja (pametnog telefona ili tableta) sa slušalicama ili zvučnikom (slušalice su bolja opcija)
 • instalirana aplikacija Zoom na uređaju s kojeg će se pratiti webinar

Preuzimanje aplikacije može se obaviti ovdje

Uputa za instalaciju aplikacije Zoom je ovdje

Prijava na webinar:

 • putem prijavnice na našim mrežnim stranicama, objavljene unutar obavijesti o webinaru
 • u prijavnici je važno navesti točnu adresu e-pošte za svakog sudionika jer ćemo na tu adresu dostaviti pozivnicu za sudjelovanje na webinaru
 • RRIF na dan održavanja, sat vremena prije početka, dostavlja pozivnice / poveznice za webinar na adrese elektroničke pošte svih prijavljenih sudionika
 • petnaestak minuta prije početka sudionici se prijavljuju za sudjelovanje na webinaru putem pozivnice / poveznice koju su primili
 • prijavom na webinar sudionici prihvaćaju Opće uvjete za webinare objavljene ovdje

 
e-pošta: rrif@rrif.hr

PRIJAVNICA
za sudjelovanje na webinaru

faks 01/4699-766

2. lipnja 2020. u 10:00 sati webinar "Likvidacija, prestanak poslovanja bez provedbe likvidacije i stečaj d.o.o.-a"


Naziv tvrtke, ustanove, obrta:


Ulica i broj:


Pošt. broj i mjesto:
e-pošta za ponudu:


OIB:
Telefon:


 
Ime i prezime polaznika webinara e-pošta za slanje pozivnice za webinar
1.


2.


3.


4.


Želim primati novosti i obavijesti od RRiF-a

Sigurnosna provjera:
Upišite slovo koje nedostaje. (Naziv rijeke ili planine)
DNARAPretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)