RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Zablude oko reinvestiranja dobitka

Četvrtak, 14.03.2013.

Brojne su kombinacije koje se pojavljuju u praksi u vezi s reinvestiranjem dobitka pa tako i kad se ukupni bruto dobitak iz RDG-a reinvestira uz istodobno plaćanje poreza na dobitak zbog porezno nepriznatih troškova. Problem se pojavio u vezi svote olakšice koja se upisuje u red. br. 28 – Reinvestirani dobitak obrasca PD za 2012., a s obzirom na različite informacije u praksi. Objasnit ćemo ovaj slučaj na primjeru.

Uzmimo da svota bruto dobitka (na red. br. 3. Obr. PD) iznosi 100.000,00 kn i kad se on u cijelosti rabi kao olakšica ista se upisuje na red. br. 28 obrasca PD, a nepriznani troškovi iznose npr. 20.000,00 kn (red. br. 26.). Osnovica za porez na dobit utvrdit će se prema obrascu: red. br. 3 + red. br. 26 – red. br. 35, odnosno konkretno u svotama: 100.000,00 + 20.000,00 - 100.000,00 kn. Dakle, osnovica je 20.000,00 kn. Uz pretpostavku da drugih stavaka koje bi korigirale poreznu osnovicu nema, porez na dobitak iznosi 4.000,00 kn.

Ključno pitanje: je li se u red. br. 28 upisuje 100.000,00 kn ili 96.000,00 kn ?

Ako bi se upisala svota s kojom se zaista može povećati temeljni kapital, tada bismo došli do drukčije razine poreznog oslobođenja, odnosno drukčije porezne osnovice. To pokazuje slijedeća računica: 100.000,00 + 20.000,00 – 96.000,00 kn = 24.000,00 kn. Porezna obveza tada iznosi 4.800,00 kn. Takav pristup „proizvodi“ bezbroj nelogičnih situacija koje su nepotrebne. Vratimo se k našem pitanju.

Iz prikazanog je razvidno da u ovom slučaju poduzetnik treba (ponavljamo i isključivo tvrdimo) unijeti u red. br. 28 svotu koju je namijenio za reinvestiranje (u našem primjeru sveukupni računovodstveni dobitak kao razliku prihoda i rashoda) od 100.000,00 kn kako bi ostvario dopuštenu razinu oslobođenja.

Ali, razumljivo je da će se u prijavi za sudski registar navesti stvarna svota raspoloživog dobitka za povećanje temeljnog kapitala od 96.000,00 kn. Uz predaju prijave poreza na dobit Poreznoj upravi potrebno je u dodatnom pismu objasniti da će se temeljni kapital iz reinvestiranja na red. br. 28 povećati za toliko manje koliko je plaćen porez na dobit, tj. u svoti od 96.000,00 kn. Sve navedeno je u skladu sa čl. 12.a st. 5. Pravilnika o porezu na dobit. Detaljnije o tome možete pročitati u RRiF br. 1/13 str. 165. i u prilogu Prava i porezi br. 1/13 (Uputa PU) str. 16., te u RRiF br. 4/13 koji je još u pripremi.


V.B.Ostale vijesti:

Igra s rokovima i računovođama
Srijeda, 08.04.2020.
Ugostitelji više ne primjenjuju „vanjske“ kolektivne ugovore
Srijeda, 08.04.2020.
„COVID-19 zajam za obrtna sredstva“ namijenjen mikro, malim i srednjim poduzetnicima
Utorak, 07.04.2020.
Promijenjeni su kriteriji za dobivanje potpore od HZZ-a
Utorak, 07.04.2020.
[VIDEO] Osiguranici u izolaciji
Utorak, 07.04.2020.
Računovodstveni servisi mogu izdavati propusnice u ime svojih klijenata
Nedjelja, 05.04.2020.
Rok za dodjelu potpore od 3.250,00/4.000,00 kn ipak je 7. 4. 2020. do ponoći
Subota, 04.04.2020.
[VIDEO] Novosti kod izdavanja propusnica za radnike - ePropusnice
Petak, 03.04.2020.
[VIDEO] Rad stranaca u RH - pitanja koja se javljaju za vrijeme proglašene epidemije
Petak, 03.04.2020.
Novosti u izdavanju propusnica radnicima
Četvrtak, 02.04.2020.
Potpora koju poslodavac isplaćuje radnicima zbog otklanjanja štete potresa ne smatra se plaćom
Četvrtak, 02.04.2020.
[VIDEO] Članovi uprave smanjenje troška plaće
Utorak, 31.03.2020.
Pružatelji ugostiteljske djelatnosti u domaćinstvu ili na OPG-u djelomično su oslobođeni plaćanja turističke pristojbe
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Obustava plaćanja spomeničke rente
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Privremeno ukidanje obveze plaćanja članarine HGK i HOK
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta - NOVOSTI
Petak, 27.03.2020.
Odgađa se plaćanje naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Obveze poslodavca i radnika-COVID 19
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Rad od kuće
Petak, 27.03.2020.
Obavijest trošarinskim obveznicima na duhanske prerađevine
Četvrtak, 26.03.2020.
Promjena roka predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva i druge pravne osobe
Četvrtak, 26.03.2020.
[VIDEO] Aneks ugovora o radu
Četvrtak, 26.03.2020.
[VIDEO] Plaćeni i neplaćeni dopust
Četvrtak, 26.03.2020.
Novi uvjeti za dobivanje potpore od 3.250,00 kn
Četvrtak, 26.03.2020.
Porezni tretman naknade troškova prijevoza u situaciji posebnih okolnosti
Srijeda, 25.03.2020.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 25.03.2020.
Podnošenje zahtjeva za odgodu poreza
Utorak, 24.03.2020.
[VIDEO] Propusnice koje izdaju poslodavci svojim radnicima
Utorak, 24.03.2020.
Radno vrijeme trgovina
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Apel udruge Hrvatski računovođa
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Privremeni brojevi telefona odjela prodaje, pretplate i informatike u RRIF-u
Ponedjeljak, 23.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Napuštanje mjesta prebivališta i stalnog boravka dopušteno je samo uz propusnicu
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Obračun i isplata plaće za vrijeme primanja potpore od 3.250,00 kn
Nedjelja, 22.03.2020.
Financijski izvještaji u proračunskom sustavu za prva tri mjeseca 2020. godine
Subota, 21.03.2020.
Radno vrijeme u djelatnosti trgovine i ugostiteljstva u posebnim okolnostima
Petak, 20.03.2020.
Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)
Petak, 20.03.2020.
Prijava u Hrvatski zavod za zapošljavanje
Četvrtak, 19.03.2020.
Ograničavanje društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja
Četvrtak, 19.03.2020.
Dostava hrane, pića i napitaka
Četvrtak, 19.03.2020.
Ogledni primjeri odluka poslodavaca
Srijeda, 18.03.2020.
Prijava podataka o privremenom zatvaranju poslovnog prostora ili promjeni radnog vremena
Srijeda, 18.03.2020.
Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2019. godinu
Utorak, 17.03.2020.
Pandemija – što poslodavcu stoji na raspolaganju?
Utorak, 17.03.2020.
Ograničenje visine cijena za određene proizvode
Ponedjeljak, 16.03.2020.
Postupak predavanja zahtjeva za naknadu plaće osiguranika koji se nalaze u izolaciji
Petak, 13.03.2020.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 12.03.2020.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 10.03.2020.
Dokazivanje oslobođenja od PDV-a za isporuke dobara unutar Europske unije
Petak, 06.03.2020.
Godišnje izvješće o izvršenju projekta ulaganja
Petak, 06.03.2020.

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)