RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Zablude oko reinvestiranja dobitka

Četvrtak, 14.03.2013.

Brojne su kombinacije koje se pojavljuju u praksi u vezi s reinvestiranjem dobitka pa tako i kad se ukupni bruto dobitak iz RDG-a reinvestira uz istodobno plaćanje poreza na dobitak zbog porezno nepriznatih troškova. Problem se pojavio u vezi svote olakšice koja se upisuje u red. br. 28 – Reinvestirani dobitak obrasca PD za 2012., a s obzirom na različite informacije u praksi. Objasnit ćemo ovaj slučaj na primjeru.

Uzmimo da svota bruto dobitka (na red. br. 3. Obr. PD) iznosi 100.000,00 kn i kad se on u cijelosti rabi kao olakšica ista se upisuje na red. br. 28 obrasca PD, a nepriznani troškovi iznose npr. 20.000,00 kn (red. br. 26.). Osnovica za porez na dobit utvrdit će se prema obrascu: red. br. 3 + red. br. 26 – red. br. 35, odnosno konkretno u svotama: 100.000,00 + 20.000,00 - 100.000,00 kn. Dakle, osnovica je 20.000,00 kn. Uz pretpostavku da drugih stavaka koje bi korigirale poreznu osnovicu nema, porez na dobitak iznosi 4.000,00 kn.

Ključno pitanje: je li se u red. br. 28 upisuje 100.000,00 kn ili 96.000,00 kn ?

Ako bi se upisala svota s kojom se zaista može povećati temeljni kapital, tada bismo došli do drukčije razine poreznog oslobođenja, odnosno drukčije porezne osnovice. To pokazuje slijedeća računica: 100.000,00 + 20.000,00 – 96.000,00 kn = 24.000,00 kn. Porezna obveza tada iznosi 4.800,00 kn. Takav pristup „proizvodi“ bezbroj nelogičnih situacija koje su nepotrebne. Vratimo se k našem pitanju.

Iz prikazanog je razvidno da u ovom slučaju poduzetnik treba (ponavljamo i isključivo tvrdimo) unijeti u red. br. 28 svotu koju je namijenio za reinvestiranje (u našem primjeru sveukupni računovodstveni dobitak kao razliku prihoda i rashoda) od 100.000,00 kn kako bi ostvario dopuštenu razinu oslobođenja.

Ali, razumljivo je da će se u prijavi za sudski registar navesti stvarna svota raspoloživog dobitka za povećanje temeljnog kapitala od 96.000,00 kn. Uz predaju prijave poreza na dobit Poreznoj upravi potrebno je u dodatnom pismu objasniti da će se temeljni kapital iz reinvestiranja na red. br. 28 povećati za toliko manje koliko je plaćen porez na dobit, tj. u svoti od 96.000,00 kn. Sve navedeno je u skladu sa čl. 12.a st. 5. Pravilnika o porezu na dobit. Detaljnije o tome možete pročitati u RRiF br. 1/13 str. 165. i u prilogu Prava i porezi br. 1/13 (Uputa PU) str. 16., te u RRiF br. 4/13 koji je još u pripremi.


V.B.

Ostale vijesti:

Provedba ovrhe na novim naknadama od 1. rujna 2019. godine
Utorak, 17.09.2019.
Novi broj PiP-a
Petak, 13.09.2019.
Pregled najavljenih promjena u oporezivanju od 1. siječnja 2020.
Srijeda, 11.09.2019.
Nova osnovica za obračun plaće u javnom sektoru
Utorak, 03.09.2019.
Odabir revizora za neprofitne organizacije
Ponedjeljak, 02.09.2019.
Novi neoporezivi primitci radnika
Četvrtak, 29.08.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 26.08.2019.
Predložene izmjene u oporezivanju plaća i neoporezivih primitaka radnika
Srijeda, 31.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.07.2019.
Primjena stope PDV-a na sjemenje
Srijeda, 17.07.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 15.07.2019.
Boravak i rad državljana EGP-a u RH
Četvrtak, 11.07.2019.
Besplatna aplikacija za eRačune za male dobavljače
Četvrtak, 11.07.2019.
„Neprofitna“ okružnica za sastavljanje polugodišnjih financijskih izvještaja
Utorak, 09.07.2019.
Osnivanje trgovačkih društava na daljinu
Ponedjeljak, 08.07.2019.
Stopa zateznih kamata od 1. srpnja 2019.
Četvrtak, 04.07.2019.
Uputa za sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja za prvih šest mjeseci 2019. godine
Četvrtak, 04.07.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Ponedjeljak, 01.07.2019.
eRačun
Ponedjeljak, 01.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 26.06.2019.
E-računi – besplatni video seminar
Petak, 14.06.2019.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 13.06.2019.
Oznake na bočnim stranama vozila u javnom cestovnom prijevozu i cestovnom prijevozu za vlastite potrebe
Petak, 07.06.2019.
Popunjavanje naloga za plaćanje - SEPA
Petak, 31.05.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 27.05.2019.
Novi Zakon o članarinama u turističkim zajednicama
Petak, 24.05.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 13.05.2019.
Proširena je primjena Kolektivnog ugovora ugostiteljstva
Ponedjeljak, 13.05.2019.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.04.2019.
Izmijenjen je Zakon o trgovačkim društvima
Utorak, 23.04.2019.
Podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvole za boravak i rad
Ponedjeljak, 15.04.2019.
Prijava konsolidacije financijskih izvješća
Četvrtak, 11.04.2019.
Novi broj PiP-a
Srijeda, 10.04.2019.
Primjena stope PDV-a na sjemenje
Utorak, 09.04.2019.
Uputa za sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja za prva tri mjeseca 2019. godine
Utorak, 09.04.2019.
Bolovanje za dijete iznad 3 godine života
Utorak, 02.04.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 02.04.2019.
Promijenjen je Kolektivni ugovor ugostiteljstva
Četvrtak, 28.03.2019.
Novi broj RRiF-a
Utorak, 26.03.2019.
Statistička izvješća o javnoj nabavi za 2018. godinu
Ponedjeljak, 25.03.2019.
Samoprocjena kod neprofitnih organizacija
Ponedjeljak, 25.03.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 11.03.2019.
PD obrazac za 2018. godinu
Ponedjeljak, 04.03.2019.
Novi broj RRiF-a
Utorak, 26.02.2019.
Konsolidacija financijskih izvještaja u sustavu proračunskog računovodstva
Utorak, 26.02.2019.
Predaja izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2018. godinu
Utorak, 26.02.2019.
Rok za predaju godišnjih izvještaja neprofitnih organizacija za 2018. godinu
Utorak, 26.02.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Srijeda, 20.02.2019.
Novi broj PiP-a
Utorak, 12.02.2019.
Donesen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača
Utorak, 12.02.2019.

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)