RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Zakon o izmjenama i dopunama Prekršajnog zakona

Narodne novine br.118/2018. od 27.12.2018.

 

      Zakonom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Prekršajnog zakona (Nar. nov., br. 107/07., 39/13., 157/13. 110/15. i 70/17.).

      Ovaj Zakon stupa na snagu 1. siječnja 2019., a može se vidjeti ovdje


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)