RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima

Narodne novine br.115/2018. od 20.12.2018.

 

      Zakonom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (Nar. nov., br. 19/14. i 29/18.).

      Ovaj Zakon stupa na snagu 1. siječnja 2019., a može se vidjeti ovdje


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)