Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obrtu

      Zakonom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Zakona o obrtu (Nar. nov., br. 143/13.).

      Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju važiti sljedeći propisi:

– Pravilnik o djelatnostima koje se mogu obavljati kao sezonski obrti (Nar. nov., br. 60/10. i 17/12.),

– Odluka o utvrđivanju cijene obrtnice (Nar. nov., br. 159/13., 151/14., 135/15., 3/17., 3/18. i 3/19.),

– Odluka o utvrđivanju cijene odobrenja za obavljanje domaće radinosti ili sporednog zanimanja (Nar. nov., br. 151/14., 3/17., 3/18. i 3/19.).

       Ovaj Zakon stupa na snagu 1. siječnja 2020., a može se vidjeti ovdje

Povratak na nove propise