RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Zakon o trgovini

Srijeda, 27.08.2008.

Zakonom o trgovini (Nar.nov., br. 87/08.)
koji je stupio na snagu 2. kolovoza 2008., uređuju se uvjeti za
obavljanje djelatnosti trgovine na domaćem tržištu, uvjeti za
obavljanje trgovine s inozemstvom, zaštitne mjere pri uvozu, mjere
ograničavanja obavljanja trgovine, radno vrijeme u djelatnosti
trgovine, mjere zabrane nepoštenog trgovanja te nadzor i upravne
mjere.*

*Međutim, odredbe kojima se uređuje radno vrijeme trgovina,
posebice odredba o dnevnom radnom vremenu trgovina od 06,00 do
21,00 sat, izazvala je odmah nakon stupanja na snagu Zakona
nezadovoljstvo većeg broja trgovaca te posebice turističkih
djelatnika koji nemogućnost rada trgovina iza 21,00 sat u tijeku
glavne turističke sezone doživljavaju kao ograničavanje turističke
ponude roba i usluga koje se ostvaruje posredstvom djelatnosti
trgovine. Upravo iz navedenih razloga, Vlada RH je donijela Uredbu
o izmjeni i dopuni Zakona o trgovini (Nar. nov., br. 96/08.) koja
je stupila na snagu 21. kolovoza 2008., te je izmijenila spornu
odredbu na način da se omogućuje nadležnim tijelima općine, grada
i Grada Zagreba da mogu odrediti radno vrijeme trgovina na svojem
području i do 24,00 sata. Ta mogućnost (kako je usmeno
najavljeno), važila bi do 11. listopada 2008., odnosno do izmjene
i dopuna Zakona o trgovini. *

*Zakon o trgovini je unio je dosta novosti glede načina, oblika i
uvjeta obavljanja trgovine u odnosu na prethodni Zakon iz 1996.,
od kojih navodimo slijedeće:*

*propisuje se pojmovnik kojim se jasno definiraju svi bitni
ekonomski pojmovi iz područja trgovine radi boljeg
o razumijevanja i primjene od strane sudionika na
tržištu,**proširen je krug poslovnih subjekata koji pored
trgovaca mogu obavljati prodaju robe i propisan način i
oblik obavljanja njihove prodaje, *
o *udruga više ne može obavljati prodaju robe ako ne osnuje
trgovačko društvo ili obrt, *
o *trgovac može obavljati i druge djelatnosti u manjem opsegu
radi obavljanja trgovine, a bez rješenja o ispunjavanju
propisanih uvjeta, povremeno obavljati trgovinu na
priredbama i manifestacijama sukladno sanitarnim propisima,*
o *u prodavaonici se može dodatno obrađivati hranu ali ne i
konzumirati, ali je potrošačima dopušteno degustiranje
pojedine robe u prodavaonici ili izvan nje*
o *prostor prodavaonice u kojem se pored trgovine obavlja i
druga djelatnost mora biti vidljivo odvojen,*
o *trgovac na malo može prodati robu i profesionalnim
korisnicima (na veliko) ako za takvu prodaju nisu propisani
dodatni uvjeti,*
o *prodaja robe izvan prodavaonica obavlja se na mjestima
javno prometnih površina određenih u tu svrhu odlukama
općine/grada, a na drugim mjestima sukladno odobrenju,*
o *za pokretnu prodaju nisu propisana ograničenja glede mjesta
prodaje,*
o *rješenje o ispunjavanju propisanih uvjeta glasi na prodajni
objekt, a ne na trgovca i drugi trgovac ako nastavlja
obavljati prodaju istovrsne robe ne mora pribavljati novo
rješenje,*
o *propisan je sadržaj zahtjeva za izdavanje rješenja o
ispunjavanju propisanih uvjeta te određena nadležno tijelo i
postupak za donošenje rješenja,*
o *nadležni ministar treba pravilnikom propisati jedinstvenu
tipologiju prodavaonica i minimalne tehničke uvjete, a
trgovci će morati uskladiti poslovanja najdalje u roku 3
godine od dana stupanja na snagu tog pravilnika,*
o *nadležan ministar propisat će uvjete stručne spreme za
poslove prodavača, blagajnika i trgovačkog poslovođu, što se
neće odnositi na radnike na tim poslovima do 02.02.2008.,*
o *propisana je zabrana prodaje alkohola i duhanskih proizvoda
maloljetnicima,*
o *ukida se obveza vođenja popisa robe i uvodi obveza
osiguranja podataka o stanju robe u prodajnom objektu
ovlaštenim o
Lj.M.Ostale vijesti:

Računovodstveni servisi mogu izdavati propusnice u ime svojih klijenata
Nedjelja, 05.04.2020.
Rok za dodjelu potpore od 3.250,00/4.000,00 kn produljen je na 10.4. 2020. do ponoći
Subota, 04.04.2020.
[VIDEO] Novosti kod izdavanja propusnica za radnike - ePropusnice
Petak, 03.04.2020.
[VIDEO] Rad stranaca u RH - pitanja koja se javljaju za vrijeme proglašene epidemije
Petak, 03.04.2020.
Novosti u izdavanju propusnica radnicima
Četvrtak, 02.04.2020.
Potpora koju poslodavac isplaćuje radnicima zbog otklanjanja štete potresa ne smatra se plaćom
Četvrtak, 02.04.2020.
[VIDEO] Članovi uprave smanjenje troška plaće
Utorak, 31.03.2020.
Pružatelji ugostiteljske djelatnosti u domaćinstvu ili na OPG-u djelomično su oslobođeni plaćanja turističke pristojbe
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Obustava plaćanja spomeničke rente
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Privremeno ukidanje obveze plaćanja članarine HGK i HOK
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta - NOVOSTI
Petak, 27.03.2020.
Odgađa se plaćanje naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Obveze poslodavca i radnika-COVID 19
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Rad od kuće
Petak, 27.03.2020.
Obavijest trošarinskim obveznicima na duhanske prerađevine
Četvrtak, 26.03.2020.
Promjena roka predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva i druge pravne osobe
Četvrtak, 26.03.2020.
[VIDEO] Aneks ugovora o radu
Četvrtak, 26.03.2020.
[VIDEO] Plaćeni i neplaćeni dopust
Četvrtak, 26.03.2020.
Novi uvjeti za dobivanje potpore od 3.250,00 kn
Četvrtak, 26.03.2020.
Porezni tretman naknade troškova prijevoza u situaciji posebnih okolnosti
Srijeda, 25.03.2020.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 25.03.2020.
Podnošenje zahtjeva za odgodu poreza
Utorak, 24.03.2020.
[VIDEO] Propusnice koje izdaju poslodavci svojim radnicima
Utorak, 24.03.2020.
Radno vrijeme trgovina
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Apel udruge Hrvatski računovođa
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Privremeni brojevi telefona odjela prodaje, pretplate i informatike u RRIF-u
Ponedjeljak, 23.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Napuštanje mjesta prebivališta i stalnog boravka dopušteno je samo uz propusnicu
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Obračun i isplata plaće za vrijeme primanja potpore od 3.250,00 kn
Nedjelja, 22.03.2020.
Financijski izvještaji u proračunskom sustavu za prva tri mjeseca 2020. godine
Subota, 21.03.2020.
Radno vrijeme u djelatnosti trgovine i ugostiteljstva u posebnim okolnostima
Petak, 20.03.2020.
Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)
Petak, 20.03.2020.
Prijava u Hrvatski zavod za zapošljavanje
Četvrtak, 19.03.2020.
Ograničavanje društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja
Četvrtak, 19.03.2020.
Dostava hrane, pića i napitaka
Četvrtak, 19.03.2020.
Ogledni primjeri odluka poslodavaca
Srijeda, 18.03.2020.
Prijava podataka o privremenom zatvaranju poslovnog prostora ili promjeni radnog vremena
Srijeda, 18.03.2020.
Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2019. godinu
Utorak, 17.03.2020.
Pandemija – što poslodavcu stoji na raspolaganju?
Utorak, 17.03.2020.
Ograničenje visine cijena za određene proizvode
Ponedjeljak, 16.03.2020.
Postupak predavanja zahtjeva za naknadu plaće osiguranika koji se nalaze u izolaciji
Petak, 13.03.2020.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 12.03.2020.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 10.03.2020.
Dokazivanje oslobođenja od PDV-a za isporuke dobara unutar Europske unije
Petak, 06.03.2020.
Godišnje izvješće o izvršenju projekta ulaganja
Petak, 06.03.2020.
Novi uvjeti za primjenu oslobođenja na isporuke dobara unutar EU
Petak, 06.03.2020.
Približava se rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja
Petak, 28.02.2020.
Prava osiguranika na privremenu nesposobnost za rad zbog pojave koronavirusa
Četvrtak, 27.02.2020.
Novi broj RRiF-a
Utorak, 25.02.2020.
Predaja obračuna članarine turističkim zajednicama za 2019. godinu
Srijeda, 19.02.2020.

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)