Porezni tretman troškova za kupljenu odjeću odvjetnika

Od društva R. KONZALTING d.o.o. primili smo upit koji se odnosi na porezno priznavanje troškova odnosno utvrđivanja dohotka u naravi po osnovi troškova službene odjeće odvjetnika, odvjetničkih vježbenika i drugih zaposlenika u odvjetničkim uredima, na koji nastavno odgovaramo.

Od 27. listopada 2007. godine na snazi je Pravilnik o službenoj odjeći odvjetnika, odvjetničkih vježbenika i drugih zaposlenika u odvjetničkom uredu (Nar. nov., br. 123/07.), kojim su utvrđena mjerila i kriteriji o pravima odvjetnika, odvjetničkih vježbenika i drugih zaposlenika u odvjetničkim uredima na odgovarajuću službenu odjeću, a primjenjuje se i na odvjetnike zaposlene u odvjetničkim društvima te zaposlenike tih društava. U skladu s člankom 2. toga Pravilnika sve navedene osobe imaju pravo na naknadu odnosno kupovinu odjeće za službene potrebe i to 2 (dva) puta godišnje. Službenom odjećom odvjetnika, odvjetničkih vježbenika i zaposlenika u odvjetničkom uredu odnosno odvjetničkom društvu, smatra se u skladu s člankom 3. toga Pravilnika: kostim odnosno odijelo (2 kompleta godišnje), bluza odnosno košulja (4 komada godišnje), cipele (dva para godišnje), poslovna torba (jednom u dvije godine), odjeća za vanjsko uredovanje u zimskim uvjetima (1 komplet svake dvije godine), kišobran ili kabanica (1 komad svake dvije godine), kaput (svake dvije godine), baloner (svake dvije godine) te kravata/marama (2 komada godišnje). Prema članku 4. toga Pravilnika službenu odjeću nabavlja svaki zaposlenik samostalno uz prethodni dogovor s odvjetnikom, vodeći računa da cijena ne prelazi razumnu cijenu pojedine stvari primjerenu obavljanju odvjetničke službe odnosno statusa zaposlenih u odvjetničkim uredima odnosno odvjetničkim društvima. Trošak nabave službene odjeće, obuće i poslovne torbe za odvjetnika, odvjetničkog vježbenika i druge zaposlenike u odvjetničkom uredu tereti odvjetnički ured odnosno odvjetničko društvo.

Člankom 15. stavak 1. točka 2. Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 177/04.) propisano je da se primicima od nesamostalnog rada ne smatraju primici koje poslodavac i isplatitelj primitka odnosno plaće iz članka 14. stavak 1. toga Zakona omogućuje radnicima i fizičkim osobama koje ostvaruju primitke iz članka 14. stavak 1. toga Zakona, u interesu obavljanja djelatnosti poslodavca i isplatitelja primitka odnosno plaće, a između ostalih ni posebna radna odjeća obilježena nazivom ili znakom poslodavca ili isplatitelja primitka ili plaće.

Navedene odredbe Zakona o porezu na dohodak odnose se kako na radnike zaposlene kod poslodavaca pravnih osoba, tako i na radnike zaposlene kod poslodavaca fizičkih osoba koji obavljaju samostalnu djelatnost iz članka 18. istoga Zakona i po toj su osnovi obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit. Mišljenja smo da se navedene odredbe toga Zakona na isti način trebaju primijeniti i na fizičke osobe koje su poduzetnici i obavljaju samostalnu djelatnost od koje utvrđuju dohodak odnosno dobit i plaćaju porez na dohodak odnosno plaćaju porez na dobit, a za njih osobno.

Iz navedenog proizlazi da odvjetnici, odvjetnički vježbenici i drugi zaposlenici u odvjetničkom uredu i odvjetničkom društvu, mogu u skladu s odredbama Pravilnika o službenoj odjeći odvjetnika, odvjetničkih vježbenika i drugih zaposlenika u odvjetničkom uredu, ostvariti pravo na službenu odjeću, pri čemu se nastali troškovi u svezi s nabavom te odjeće smatraju porezno priznatim izdatkom odvjetničkog ureda pri utvrđivanju dohotka od samostalne djelatnosti slobodnog zanimanja u skladu sa člankom 21. stavak 1. Zakona o porezu na dohodak odnosno porezno priznatim rashodom odvjetničkog ureda ili odvjetničkog društva pri utvrđivanju dobiti u skladu sa člankom 5. stavak 1. Zakona o porezu na dobit (Nar. nov., br. 177/04., 90/05. i 57/06.).

Međutim, troškovi u svezi s nabavom odjeće za službene potrebe za odvjetnike, odvjetničke vježbenike i druge zaposlenike odvjetničkog ureda ili odvjetničkog društva, ne smatraju se primicima od kojih im se utvrđuje i oporezuje dohodak od nesamostalnog rada, ako su ispunjeni uvjeti propisani člankom 15. stavak 1. točka 2. Zakona o porezu na dohodak.

Ako uvjeti propisani člankom 15. stavak 1. točka 2. Zakona o porezu na dohodak nisu ispunjeni, ti se troškovi smatraju primicima iz članka 14. stavak 1. točka 1.5. Zakona o porezu na dohodak, od kojih se tim fizičkim osobama utvrđuje i oporezuje dohodak od nesamostalnog rada na način propisan člankom 45. toga Zakona.

Ako uvjeti propisani člankom 15. stavak 1. točka 2. Zakona o porezu na dohodak nisu ispunjeni, troškovi u svezi s nabavom odjeće za službene potrebe odvjetnika koji su poduzetnici i obavljaju samostalnu djelatnost slobodnog zanimanja iz članka 18. stavak 2. točka 1. Zakona o porezu na dohodak po kojoj su osnovi obveznici poreza na dohodak, smatraju se izuzimanjima, od kojih se u skladu s člankom 20. stavak 4. Zakona o porezu na dohodak utvrđuju poslovni primici.

Povratak na mišljenja