Snižena stopa PDV-a od 13%

Datum: 10.01.2020, Petak
Klasa: 410-19/19-02/373
Davatelj: Porezna uprava

      Društvo "A" iz Zagreba, postavilo je pitanje primjenjuje li se snižena stopa PDV-a od 13% na pripremanje i usluživanje shakeova u i izvan ugostiteljskog objekta. S tim u vezi u upitu se navodi da je shake po svom sastavu vrlo sličan sladoledu te da se radi o djelomično zamrznutoj mliječnoj mješavini koja se poslužuje rashlađena u kremastom (polu tekućem) stanju s dodatkom sirupa. Također navodi se da ugostitelji u svojim jelovnicima shakeove navode u kategoriji slastica, deserta i slično.

      Na postavljeno pitanje odgovaramo u nastavku.

      Člankom 38. stavkom 3. točkom za) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18 i 121/19) te člankom 47. stavkom 2. točkom za) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 79/13, 85/13, 160/13, 35/14, 157/14, 130/15, 1/17, 41/17, 128/17, 1/19 i 1/20) propisano je da se PDV po stopi 13% obračunava i plaća na pripremanje i usluživanje jela i slastica u i izvan ugostiteljskog objekta prema posebnom propisu o ugostiteljskoj djelatnosti. Pripremanjem i usluživanjem jela i slastica smatra se i isporuka pripremljenog jela i slastica s ili bez prijevoza uz dodatne usluge koje omogućuju njihovu trenutnu konzumaciju. Dodatnim uslugama osobito se smatra posluživanje pripremljenog jela i slastica u primjerenoj ambalaži, posudi ili na podlošku uz dodatak pribora za jelo i slično.

       U skladu s navedenim PDV po stopi 13% se obračunava i plaća na pripremanje i usluživanje jela i slastica uključivo i sladoled u i izvan ugostiteljskog objekta.

       Iz navoda u upitu zaključujemo da je shake hladni napitak te je isključen iz primjene snižene stope i podliježe oporezivanju općom stopom PDV-a od 25% te napominjemo da na primjenu snižene stope PDV-a nema utjecaja činjenica da su shakeovi navedeni u jelovnicima u kategoriji slastica, deserata i slično.

       Skrećemo pažnju da je u odgovoru: KLASA: 410-19/19-02/356 od 20. prosinca 2019. koji je objavljen na Internetskim stranicama Porezne uprave i dostupan na poveznici: http://www.porezna-uprava.hr/HR_publikacije/Lists/mislenje33/Display.aspx?id=19679 navedeno da se općom stopom PDV od 25% oporezuje pripremanje i usluživanje te isporuka pripremljenih bezalkoholnih pića, toplih i hladnih napitaka kao i alkoholnih pića.

Povratak na mišljenja