Webinar
Aktualna računovodstvena pitanja

23. travnja 2021. webinar "Aktualna računovodstvena pitanja"


Mjesto Vrijeme održavanja
web23. travnja 2021. (petak) u 10:00 sati

Cilj je ovog webinara dati odgovore na računovodstvena pitanja koja se u trenutnoj situaciji najčešće postavljaju u poslovnoj praksi. Navedena se pitanja odnose na troškove održavanja i popravaka nekretnina i opreme, troškove darovanja i donacija, troškove otpisa i zbrinjavanja zaliha i dugotrajne imovine, troškove popusta i sniženja, troškove kamata, troškove osobnih automobila, prihode od primljenih potpora i prihode od prodaje dugotrajne imovine. Za knjiženje navedenih troškova bitno je postojanje vjerodostojne dokumentacije o nastanku troškova koja služi kao podloga za priznavanje tih troškova. S druge strane, prihodi se također priznaju na temelju vjerodostojne dokumentacije, uz uvjet da su ispunjeni uvjeti za njihovo priznavanje prema računovodstvenim standardima.

Program webinara

Predavač: dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ, prof. v. š. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 45 min + odgovori na pitanja

 • Računovodstveno i porezno motrište troškova popravaka i održavanja nekretnina, postrojenja i opreme
 • Računovodstveno i porezno motrište otpisa i rashodovanja opreme i sitnog inventara
 • Računovodstveno i porezno motrište vrijednosnog usklađenja i otpisa zaliha trgovačke robe i gotovih proizvoda

Predavač: dr. sc. Đurđica JURIĆ, prof. v. š. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 45 min + odgovori na pitanja

 • Računovodstveno i porezno motrište troškova popusta u trenutku prodaje i naknadnih popusta te sniženja zbog trenutnih okolnosti
 • Računovodstveno i porezno motrište kamata s povezanim i nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama
 • Računovodstveno i porezno motrište troškova darovanja i donacija u trenutnim okolnostima

Predavač: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 45 min + odgovori na pitanja

 • Računovodstveno i porezno motrište troškova održavanja i uporabe osobnih automobila i drugih transportnih sredstava
 • Računovodstveno motrište prodaje osobnih automobila i ostale dugotrajne imovine
 • Računovodstveno i porezno motrište primljenih potpora od države za djelatnosti koje ispunjavaju uvjete za dodjelu potpora

Podatci o webinaru

Datum održavanja webinara:  23. travnja 2021. godine (petak)

Početak webinara je u 10:00 sati.

Pisani materijal: prezentacije predavača u PDF-formatu koje se dostavljaju prijavljenim sudionicima e-poštom, prije početka webinara.

Broj mjesta je ograničen, stoga molimo Vašu prijavu što prije.

Cijena webinara je 500,00 kn (400,00 kn + 25 % PDV-a) po sudioniku.

Plaćanje naknade za webinar je isključivo po primljenoj našoj ponudi koju ćemo poslati svima prijavljenima po popunjenju skupine.

U slučaju nedovoljnog broja prijava, zadržavamo pravo odgode ili otkazivanja webinara.

Tehnički uvjeti za sudjelovanje na RRIF-ovim webinarima

 • internetska veza
 • praćenje webinara putem računala ili mobilnog uređaja (pametnog telefona ili tableta) uz pomoć slušalica ili zvučnika (slušalice su bolja opcija)
 • instalirana aplikacija Zoom na uređaju s kojeg će se pratiti webinar
 • ako se do sada niste koristili aplikacijom Zoom, preporučujemo da ju isprobate za videosastanak barem dan prije.
 • Preuzimanje aplikacije može se obaviti ovdje
 • Uputa za instalaciju aplikacije Zoom je ovdje

Prijava za webinar

 • za webinar se prijavljuje prijavnicom na mrežnim stranicama https://www.rrif.hr/webinari.html, objavljenom uz obavijest o webinaru
 • u prijavnici je važno navesti točnu e-adresu za svakog sudionika jer ćemo na te adrese dostaviti pozivnicu za sudjelovanje na webinaru
 • na dan održavanja, sat vremena prije početka, RRIF dostavlja pozivnice / poveznice za webinar na e-adrese svih prijavljenih sudionika
 • petnaestak minuta prije početka sudionici se prijavljuju za sudjelovanje na webinaru putem pozivnice / poveznice koju će dobiti.
 • prijavom na webinar sudionici prihvaćaju Opće uvjete za webinare objavljene ovdje.
PRIJAVNICA za sudjelovanje na webinaru

E-pošta: rrif@rrif.hr / Faks: 01-4699-766
23. travnja 2021. webinar "Aktualna računovodstvena pitanja"

Sigurnosna provjera: Upišite slovo koje nedostaje (naziv rijeke ili planine)

VELBIT