Aktualni problemi u sustavu obrazovanja

Datum: 08.03.2019, Petak
Klasa: 602-03/19-09/00012
Davatelj: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

1 Vezano uz ponovno izraženo mišljenje o nepovoljnom položaju ravnatelja srednjoškolskih ustanova u odnosu na ostale ravnatelje javnih službi i diskriminirajućim kriterijima u izboru ravnatelja skrećemo Vam pozornost na dopis Ministarstva znanosti i obrazovanja KLASA 602 01 18 01 01194 URBROJ 533 08 18 0002 od 10 prosinca 2018 godine u kojem je Ministarstvo na argumentiran način obrazložilo zašto se ne slaže s navedenom tetom i u kojem su dani odgovori na Vaše dvojbe u primjeni odredbi Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Nar nov br 87 08 86 09 92 10 105 10 ispr 90 11 16 12 86 12 94 13 152 14 7 17 i 68 18 u daljnjem tekstu Zakon o odgoju i obrazovanju kojima je propisan postupak izbora ravnatelja školskih ustanova kao i na upute Ministarstva KLASA 011 02 18 01 00041 URBROJ 533 08 18 0001 od 30 kolovoza 2018 godine poslane svim školskim ustanovama i uredima državne uprave u županijama u kojima je detaljno opisan postupak vezan uz izbor ravnatelja školskih ustanova 2 U podnesku navodite kako uredi državne uprave u županijama školama upućuju različite informacije o rokovima za donošenje pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u školi odnosno kako neki od ureda državne uprave daju školama informacije da ne mogu dati suglasnost na navedene pravilnika dok Ministrica ne donese pravilnik o načinu i postupku utvrđivanja lista evidencija načinu raspoređivanja zaposlenika i kriterijima kojima se svim kandidatima za zapošljavanje osiguravaju jednaki i transparentni uvjeti te molite da Ministarstvo odmah uputi dopis svim uredima državne uprave s potrebnim informacijama S time u vezi napominjemo kako je Ministarstvo još 30 kolovoza 2018 godine naprijed navedenim uputama koje su osim svim školskim ustanovama poslane i svim uredima državne uprave u županijama detaljno objasnilo način postupanja školskih ustanova vezan uz obvezu donošenja pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u školi iz kojih je jasno vidljivo kako pravilnik koji temeljem čl 107 st 8 Zakona o odgoju i obrazovanju donosi ministar nije vezan za donošenje pravilnika koje su temeljem čl 107 st 9 Zakona o odgoju i obrazovanju obvezne donijeti školske ustanove a na koje su uredi državne uprave obvezni dati suglasnost Naime za razliku od dosadašnje prakse da se kolektivnim ugovorima odnosno pravilnicima donesenim na temelju kolektivnih ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama uređuju kriteriji za donošenje odluka o prednosti pri zapošljavanju osoba koje su postale organizacijski višak u školskim ustanovama a kojima se putem ureda državne uprave u županijama odnosno Gradskom uredu Grada Zagreba posreduje pri zapošljavanju Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjom školi Nar nov br 68 18 u daljnjem tekstu Izmjene Zakona propisan je upravni temelj za donošenje pravilnika kojim ministar propisuje način i postupak utvrđivanja lista evidencija osoba koje su utvrđene organizacijskim viškom način njihova raspoređivanja kao i kriteriji za njihovo zapošljavanje Stupanjem na snagu navedenog pravilnika prestati će se primjenjivati odredbe čl 25 st 7 Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama Nar nov br 51 18 i Pravilnika o kriterijima za donošenje odluke o prednosti pri zapošljavanju sukladno čl 75 Kolektivnog ugovora za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama kao i odredbe čl 36 st 5 Kolektivnog ugovora za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama Nar nov br 51 18 i Pravilnik o načinu utvrđivanja lista zaposlenika kriterijima za donošenje odluka o prednosti pri zapošljavanju te načinu raspoređivanja zaposlenika u srednjoškolskim ustanovama sukladno čl 86 Kolektivnog ugovora za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama Pravilnikom koji su sukladno čl 45 st 2 Izmjena Zakona školske ustanove dužne donijeti u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu Izmjena Zakona a na koji suglasnost daje nadležni ured državne uprave propisuje se način zapošljavanja u školskoj ustanovi koji mora biti sukladan zakonu i propisima a koji svim kandidatima za zapošljavanje osigurava jednaku dostupnost pod jednakim uvjetima odnosno kandidata koje je uputio ured državne uprave kao i odredbe vezane uz sastav posebnog povjerenstva koje sudjeluje u procjeni kandidata Slijedom navedenog donošenje pravilnika kojim se propisuje način i postupak utvrđivanja lista evidencija način raspoređivanja i kriteriji zapošljavanja osoba koje su utvrđene organizacijskim viškom nije vezan za donošenje pravilnika kojim se propisuju načini i postupci zapošljavanja svih kandidata u školskoj ustanovi pa nema zapreke da ga školske ustanove uz suglasnost ureda državne uprave donesu u zakonskom roku Ujedno Vas obavještavamo kako je pravilnik kojim ministar propisuju način i postupak utvrđivanja lista evidencija osoba koje su utvrđene organizacijskim viškom način njihova raspoređivanja te kriteriji za njihovo zapošljavanje u postupku izradu 3 Navodite kako zbog niza agresivnih ispada u školskim prostorijama i medijima od strane putničkih agencija a tijekom provedbe javnog poziva i postupka njihova izbora tražite hitnu promjenu Pravilnika o izvođenju izleta ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole odnosno osnivanje radne skupine za izradu Nacrta izmjena i dopuna istog pravilnika Podsjećamo kako je propis koji na jedinstven način regulira izvođenje izleta i ekskurzija u svim školskim ustanovama u čijoj izradi su sudjelovati različiti dionici uključujući ministarstvo nadležno za turizam i Agenciju za odgoj i obrazovanje po prvi puta donesen 10 lipnja 2014 godine stupanjem na snagu Pravilnika o izvođenju izleta ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole Nar nov br 67 14 te da je njegovu donošenju prethodilo dugo i iscrpno javno savjetovanje u koje su zastupajući različite interese bili uključeni učitelji nastavnici ravnatelji turistički radnici roditelji učenici predstavnici sindikata zaposlenih u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama i druge zainteresirane osobe nakon kojeg je ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja