Aktualnosti kod obračuna plaće i drugih dohodaka

Autori:
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.
Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Trajanje: 3 h 47 min
Datum: 11.10.2022

Cijena: 99,54


Ovaj je webinar vezan isključivo za obračun primitaka koji se (ne)oporezivo isplaćuju zaposlenicima i drugim osobama s kojima postoji neki od oblika radnog angažmana (umirovljenici, vanjski suradnici, i sl.). Obuhvatiti ćemo i mogućnost isplate novih (povećanih) svota neoporezivih primitaka radnika.

Cilj je webinara odgovoriti na pitanja koja se često pojavljuju u praksi te na jednostavan i praktičan način objasniti aktualnosti u vezi s plaćama i drugim dohodcima. Ujedno ćemo rado odgovoriti i na ostala Vaša pitanja koja se odnose na obračun i oporezivanje dohodaka.

Program:

Aktualnosti kod plaća i drugih dohodaka
Predavačica: Mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 60 min + odgovori na pitanja

 • Na što poslodavci trebaju obratiti pozornost zbog uvođenja EURA te u razdoblju dvojnog iskazivanja
 • Korištenje osobnog odbitka u 2022. godini i cenzus za korištenje osobnog odbitka za uzdržavane članove 24.000,00 kn
 • Tko je obvezan voditi brigu o obračunu prireza kod radnika
 • Podatci na PK kartici radnika / obveznik promjene podataka
 • Na što trebaju paziti studenti kada ostvaruju stipendije, primitke putem studentskog servisa i kada se zapošljavaju te što mogu očekivati u posebnom postupku
 • Zapošljavanje mladih osoba i osoba koje se prvi puta zapošljavaju
 • Neoporeziva naknada prijevoza na posao i s posla te kako obračunati prirez kod nerezidenata
 • Kada radnik može ostvariti primitke koji se oporezuju na način propisan za drugi dohodak
 • Oporezivanje primitaka putem ugovora o djelu i ugovora o autorskom djelu
 • Isplate drugog dohotka i obračun doprinosa te iskazivanje u Obrascu JOPPD
 • Drugi dohodak u sustavu PDV-a

Aktualnosti kod sezonskih radnika, olakšice i najviša mjesečna osnovica za obračun doprinosa
Predavačica: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH, dipl. oec. i ovl. rev.
Trajanje predavanja: 60 min + odgovori na pitanja

 • Oporezive stipendije i ostali primitci učenika i studenata
 • Neoporeziva nagrada za učenika na praksi
 • Putni troškovi vanjskih suradnika
 • Službeni put u tuzemstvu i putni nalog
 • Premije za III. stup osiguranja
 • Isplata otpremnine i naknade za neiskorišteni godišnji odmor
 • Korištenje osobnog odbitka nakon prestanka radnog odnosa
 • Promjena osobnih odbitaka tijekom mjeseca
 • Isplata bonusa za radne rezultate i neoporeziva nagrada za radne rezultate

Aktualnosti vezane za premije osiguranja, obračun plaće HRVI-ja i dr.
Predavačica: Anamarija WAGNER, dipl. oec., ovl. rev. i ACCA
Trajanje predavanja: 60 min + odgovori na pitanja

 • Očinski dopust
 • Novosti kod utvrđivanja rodiljinih i roditeljskih naknada
 • Premije za životno osiguranje koje se plaća za radnike
 • Premije za dodatno zdravstveno i dopunsko zdravstveno osiguranje
 • Bolovanje umirovljenika do 65 godina i iznad 65 godina života
 • Zapošljavanje umirovljenika i korištenje osobnog odbitka
 • Ispravci JOPPD-a
 • Neoporezive isplate u JOPPD-u i nalozima za plaćanje
 • Podmirivanje posebnog doprinosa za zdravstvenu zaštitu u inozemstvu
 • Način prijavljivanja i zapošljavanja osoba s invalidnošću i plaćanje novčane naknade
 • Obračun plaće HRVI-ja i promjene u PK kartici
 • Kako postupiti ako se ostvari drugi dohodak iz inozemstva

Ovaj video materijal je snimka webinara održanog 11. listopada 2021. godine.

Cijena video snimke je 750,00 kn (600,00 kn + 25 % PDV-a) / 9,54 € (fiksni tečaj konverzije 7,53450 za 1 eur) , a uključuje pravo na pregledavanje snimke webinara i pisani materijal (prezentaciju predavača u PDF-formatu).

Uvjeti korištenja

Za kupnju prava na pregledavanje snimke webinara  potrebno je popuniti narudžbenicu sa svim navedenim podacima te uplatiti punu cijenu za odabranu snimku webinara.

Ako ste novi korisnik, nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za pristup snimci webinara   (korisničko ime i lozinku).

Ako ste postojeći korisnik, nakon što je kupnja potvrđena, klikom na korisničko ime na našoj internetskoj stranici biti će vidljiva ikona ''Moj video'' te će se klikom na istu otvoriti sva video predavanja koje ste kupili.

Snimka webinara  može se pogledati u roku od 72 sata od prvog pokretanja snimke te uključuje ukupno tri pokretanja snimke. Sustav registrira pokretanje snimke kod svakog novog dolaska na stranicu snimke, a to uključuje i osvježavanje stranice s videom (refresh).