Webinar
Aktualnosti kod obračuna plaće i drugih dohodaka

23. svibnja 2022. webinar "Aktualnosti kod obračuna plaće i drugih dohodaka"


Mjesto Vrijeme održavanja
web23. svibnja 2022. (ponedjeljak) u 10:00 sati

Ovaj je webinar vezan isključivo za obračun primitaka koji se (ne)oporezivo isplaćuju zaposlenicima i drugim osobama s kojima postoji neki od oblika radnog angažmana (umirovljenici, vanjski suradnici, sezonski radnici i sl.).

Cilj je webinara odgovoriti na pitanja koja se često pojavljuju u praksi te na jednostavan i praktičan način objasniti aktualnosti u vezi s plaćama i drugim dohodcima. Ujedno ćemo rado odgovoriti i na ostala Vaša pitanja koja se odnose na obračun i oporezivanje dohodaka.

Program:

Aktualnosti kod plaća i drugih dohodaka
Predavačica: Mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 60 min + odgovori na pitanja

 • Zapošljavanje mladih osoba i osoba koje se prvi puta zapošljavaju
 • Sklapanje ugovora o radu za umirovljenika
 • Koji umirovljenici mogu raditi i primati punu mirovinu
 • Na što treba paziti prilikom zapošljavanja umirovljenika da im se ne bi obustavila mirovina
 • Utvrđivanje visine plaće umirovljenika i drugih radnika
 • Članovi uprave – umirovljenici, likvidatori – umirovljenici, umirovljenici – prokuristi
 • Neoporeziva naknada prijevoza na posao i s posla
 • Tko je obvezan voditi brigu o obračunu prireza i kako obračunati prirez kod nerezidenata
 • Kada radnik može ostvariti primitke koji se oporezuju na način propisan za drugi dohodak
 • Oporezivanje primitaka putem ugovora o djelu i ugovora o autorskom djelu
 • Isplate drugog dohotka i obračun doprinosa te iskazivanje u Obrascu JOPPD
 • Drugi dohodak u sustavu PDV-a

Aktualnosti kod sezonskih radnika, olakšice i najviša mjesečna osnovica za obračun doprinosa
Predavačica: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.
Trajanje predavanja: 60 min + odgovori na pitanja

 • Podatci u PK kartici
 • Kome se i kako može neoporezivo isplatiti nagrada za radne rezultate
 • Zapošljavanje sezonskih radnika
 • Razlika između sezonskih radnika i stalnih sezonskih radnika
 • Obračun primitaka sezonskih radnika u poljoprivredi
 • Utvrđivanje plaće sezonskih radnika i rad sezonskih radnika u predsezoni prema Zakonu o tržištu rada
 • Troškovi smještaja i prehrane stalnih sezonskih radnika i radnika koji su zaposleni na određeno radno vrijeme u sezoni
 • Korištenje osobnog odbitka nakon prestanka radnog odnosa
 • Promjena osobnih odbitaka tijekom mjeseca
 • Isplata bonusa za radne rezultate i neoporeziva nagrada za radne rezultate
 • Nagrada za radne rezultate kao stalni mjesečni dodatak na plaću radnika

Aktualnosti vezane za premije osiguranja, obračun plaće HRVI-ja i dr.
Predavačica: Anamarija WAGNER, dipl. oec., ovl. rev. i ACCA
Trajanje predavanja: 60 min odgovori na pitanja

 • Oporezive stipendije i ostali primitci učenika i studenata
 • Neoporeziva nagrada za učenika na praksi
 • Putni troškovi vanjskih suradnika
 • Premije za životno osiguranje koje se plaćaju za radnike
 • Premije za III. stup osiguranja
 • Premije za dodatno zdravstveno i dopunsko zdravstveno osiguranje
 • Bolovanje umirovljenika do 65 godina i iznad 65 godina života
 • Ispravci JOPPD-a
 • Neoporezive isplate u JOPPD-u i nalozima za plaćanje
 • Način prijavljivanja i zapošljavanja osoba s invalidnošću i plaćanje novčane naknade
 • Obračun plaće HRVI-ja i promjene u PK kartici

Podatci o webinaru

Početak: u 10:00 sati.

Pisani materijal: prezentacije predavača PDF-formatu

Cijena: 750,00 kn (600,00 kn + 25 % PDV-a) po sudioniku.

Plaćanje naknade isključivo je po primljenoj našoj ponudi koju ćemo poslati svima prijavljenima po popunjenju skupine.

Prijava za sudjelovanje

Rok za prijavu je dva radna dana prije datuma održavanja.

Broj mjesta je ograničen, stoga molimo Vašu prijavu što prije.

 • Za prijave na webinar molimo navesti točnu e-adresu za svakog sudionika jer ćemo na te adrese dostaviti pozivnicu za sudjelovanje na webinaru
 • na dan održavanja webinara, sat vremena prije početka, RRIF dostavlja pozivnice / poveznice za sudjelovanje na e-adrese svih prijavljenih sudionika
 • sudionici prihvaćaju Opće uvjete za webinare objavljene ovdje.

U slučaju nedovoljnog broja prijava, zadržavamo pravo odgode ili otkazivanja webinara.

Tehnički uvjeti za sudjelovanje na webinarima

 • internetska veza
 • praćenje predavanja putem računala ili mobilnog uređaja (pametnog telefona ili tableta) uz pomoć slušalica ili zvučnika (slušalice su bolja opcija)
 • instalirana aplikacija Zoom na uređaju s kojeg će se pratiti webinar
 • ako se do sada niste koristili aplikacijom Zoom, preporučujemo da ju isprobate za video-sastanak barem dan prije.
 • Aplikaciju možete preuzeti ovdje
 • Uputa za instalaciju aplikacije Zoom je ovdje
PRIJAVNICA za sudjelovanje na webinaru

E-pošta: rrif@rrif.hr / Faks: 01-4699-766
23. svibnja 2022. webinar "Aktualnosti kod obračuna plaće i drugih dohodaka"

Sigurnosna provjera: Upišite slovo koje nedostaje (naziv rijeke ili planine)

KORNA