Webinar
Aktualnosti kod obračuna plaće i drugih dohodaka

11. listopada 2022. webinar "Aktualnosti kod obračuna plaće i drugih dohodaka"


Mjesto Vrijeme održavanja
web11. listopada 2022. (utorak) u 10:00 sati

Ovaj je webinar vezan isključivo za obračun primitaka koji se (ne)oporezivo isplaćuju zaposlenicima i drugim osobama s kojima postoji neki od oblika radnog angažmana (umirovljenici, vanjski suradnici, i sl.). Obuhvatiti ćemo i mogućnost isplate novih (povećanih) svota neoporezivih primitaka radnika.

Cilj je webinara odgovoriti na pitanja koja se često pojavljuju u praksi te na jednostavan i praktičan način objasniti aktualnosti u vezi s plaćama i drugim dohodcima. Ujedno ćemo rado odgovoriti i na ostala Vaša pitanja koja se odnose na obračun i oporezivanje dohodaka.

Program:

Aktualnosti kod plaća i drugih dohodaka
Predavačica: Mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 60 min + odgovori na pitanja

 • Na što poslodavci trebaju obratiti pozornost zbog uvođenja EURA te u razdoblju dvojnog iskazivanja
 • Korištenje osobnog odbitka u 2022. godini i cenzus za korištenje osobnog odbitka za uzdržavane članove 24.000,00 kn
 • Tko je obvezan voditi brigu o obračunu prireza kod radnika
 • Podatci na PK kartici radnika / obveznik promjene podataka
 • Na što trebaju paziti studenti kada ostvaruju stipendije, primitke putem studentskog servisa i kada se zapošljavaju te što mogu očekivati u posebnom postupku
 • Zapošljavanje mladih osoba i osoba koje se prvi puta zapošljavaju
 • Neoporeziva naknada prijevoza na posao i s posla te kako obračunati prirez kod nerezidenata
 • Kada radnik može ostvariti primitke koji se oporezuju na način propisan za drugi dohodak
 • Oporezivanje primitaka putem ugovora o djelu i ugovora o autorskom djelu
 • Isplate drugog dohotka i obračun doprinosa te iskazivanje u Obrascu JOPPD
 • Drugi dohodak u sustavu PDV-a

Aktualnosti kod sezonskih radnika, olakšice i najviša mjesečna osnovica za obračun doprinosa
Predavačica: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH, dipl. oec. i ovl. rev.
Trajanje predavanja: 60 min + odgovori na pitanja

 • Oporezive stipendije i ostali primitci učenika i studenata
 • Neoporeziva nagrada za učenika na praksi
 • Putni troškovi vanjskih suradnika
 • Službeni put u tuzemstvu i putni nalog
 • Premije za III. stup osiguranja
 • Isplata otpremnine i naknade za neiskorišteni godišnji odmor
 • Korištenje osobnog odbitka nakon prestanka radnog odnosa
 • Promjena osobnih odbitaka tijekom mjeseca
 • Isplata bonusa za radne rezultate i neoporeziva nagrada za radne rezultate

Aktualnosti vezane za premije osiguranja, obračun plaće HRVI-ja i dr.
Predavačica: Anamarija WAGNER, dipl. oec., ovl. rev. i ACCA
Trajanje predavanja: 60 min + odgovori na pitanja

 • Očinski dopust
 • Novosti kod utvrđivanja rodiljinih i roditeljskih naknada
 • Premije za životno osiguranje koje se plaća za radnike
 • Premije za dodatno zdravstveno i dopunsko zdravstveno osiguranje
 • Bolovanje umirovljenika do 65 godina i iznad 65 godina života
 • Zapošljavanje umirovljenika i korištenje osobnog odbitka
 • Ispravci JOPPD-a
 • Neoporezive isplate u JOPPD-u i nalozima za plaćanje
 • Podmirivanje posebnog doprinosa za zdravstvenu zaštitu u inozemstvu
 • Način prijavljivanja i zapošljavanja osoba s invalidnošću i plaćanje novčane naknade
 • Obračun plaće HRVI-ja i promjene u PK kartici
 • Kako postupiti ako se ostvari drugi dohodak iz inozemstva

Podatci o seminaru/webinaru

Početak: u 10:00 sati.

Pisani materijal: prezentacije predavača – u tiskanom obliku za polaznike seminara i u PDF-formatu za polaznike webinara

Cijena: 750,00 kn (600,00 kn + 25 % PDV-a) po sudioniku, odnosno 99,54 eura (fiksni tečaj konverzije 7,53450 kn za 1 euro).

Plaćanje naknade isključivo je po primljenoj našoj ponudi koju ćemo poslati svima prijavljenima po popunjenju skupine.

Prijava za sudjelovanje

Rok za prijavu je dva radna dana prije datuma održavanja.

Broj mjesta je ograničen, stoga molimo Vašu prijavu što prije.

 • Za prijave na webinar molimo navesti točnu e-adresu za svakog sudionika jer ćemo na te adrese dostaviti pozivnicu za sudjelovanje na webinaru
 • na dan održavanja webinara, sat vremena prije početka, RRIF dostavlja pozivnice / poveznice za sudjelovanje na e-adrese svih prijavljenih sudionika
 • sudionici prihvaćaju Opće uvjete za webinare objavljene ovdje

U slučaju nedovoljnog broja prijava, zadržavamo pravo odgode ili otkazivanja seminara.

Tehnički uvjeti za sudjelovanje na webinarima

 • internetska veza
 • praćenje predavanja putem računala ili mobilnog uređaja (pametnog telefona ili tableta) uz pomoć slušalica ili zvučnika (slušalice su bolja opcija)
 • instalirana aplikacija Zoom na uređaju s kojeg će se pratiti webinar
 • ako se do sada niste koristili aplikacijom Zoom, preporučujemo da ju isprobate za video-sastanak barem dan prije
 • Aplikaciju možete preuzeti ovdje
 • Uputa za instalaciju aplikacije Zoom je ovdje
PRIJAVNICA za sudjelovanje na webinaru

E-pošta: rrif@rrif.hr / Faks: 01-4699-766
11. listopada 2022. webinar "Aktualnosti kod obračuna plaće i drugih dohodaka"

Sigurnosna provjera: Upišite slovo koje nedostaje (naziv rijeke ili planine)

KRANA