Webinar
Aktualnosti u primjeni PDV-a kod isporuka usluga

25. listopada 2022. webinar "Aktualnosti u primjeni PDV-a kod isporuka usluga"


Mjesto Vrijeme održavanja
web25. listopada 2022. (utorak) u 10:00 sati

Porezno postupanje pri oporezivanju pruženih usluga značajno se razlikuje od oporezivanja isporuke dobara, i to posebno kada je riječ o tzv. inozemnim uslugama. Cilj ovog webinara je obrazložiti porezno motrište usluga koje hrvatski porezni obveznici obavljaju poreznim obveznicima u RH, u EU i u treće zemlje i osobama koje nisu porezni obveznici te kada uslugu prima ili pruža mali porezni obveznik. Sve navedeno će se obrazložiti na praktičnim primjerima koji se najčešće pojavljuju u poslovnoj praksi.

Pozivamo Vas na ovaj webinar kako bi zajedno s nama potvrdili Vaše znanje u vezi s oporezivanjem usluga koje ćete uspješno primijeniti u svojem poslovanju.

Program:

Predavačica: dr. sc. Ljerka MARKOTA, prof. v. š. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 90 min + odgovori na pitanja

 • Posebnosti u oporezivanju građevinskih usluga u tuzemstvu (usluge za koje se primjenjuje tuzemni prijenos porezne obveze, nastanak porezne obveze, postupanje s predujmovima)
 • Oporezivanje inozemnih usluga prema temeljnom načelu oporezivanja usluga (usluge obavljene u EU i u treće zemlje poreznim obveznicima i osobama koje nisu porezni obveznici)
 • Obveza registracije za potrebe PDV-a i postupanje malih poreznih obveznika
 • Posebnosti u oporezivanju usluga u vezi s nekretninama (utvrđivanje usluga koje su vezane uz nekretnine, oporezivanje isporuka navedenih usluga poreznim obveznicima iz EU-a i iz trećih zemalja i osobama koje nisu porezni obveznici)
 • Posebnosti u oporezivanju prijevoznih usluga PDV-om (prijevoz dobara između poreznih obveznika, prijevoz dobara osobama koje nisu porezni obveznici, prijevoz pri izvozu i uvozu dobara, prijevoz putnika u tuzemstvu, EU-a i trećim zemljama i dr.)
 • Primjena posebnog postupka oporezivanja – OSS – Koja su porezna rješenja za obveznika koji pruža usluge fizičkim osobama u EU-u, odnosi li se posebni postupak i na male porezne obveznike.

Predavačica: dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ, prof. v. š. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 45 min + odgovori na pitanja

 • Posebnosti u oporezivanju posredničkih usluga (oporezivanje isporuka navedenih usluga poreznim obveznicima iz EU-a i iz trećih zemalja i osobama koje nisu porezni obveznici)
 • Posebnosti usluga u kulturi i usluga pripremanja i posluživanja hrane (oporezivanje isporuka navedenih usluga poreznim obveznicima iz EU i iz trećih zemalja i osobama koje nisu porezni obveznici)
 • Posebnosti u oporezivanju iznajmljivanja prijevoznih sredstava i ostalih sličnih usluga koje se oporezuju prema mjestu obavljanja usluga (oporezivanje isporuka navedenih usluga poreznim obveznicima iz EU-a i iz trećih zemalja i osobama koje nisu porezni obveznici)

Podatci o seminaru/webinaru

Početak: u 10:00 sati.

Pisani materijal: prezentacije predavača – u tiskanom obliku za polaznike seminara i u PDF-formatu za polaznike webinara

Cijena: 625,00 kn (500,00 kn + 25 % PDV-a) po sudioniku, odnosno 82,95 eura (fiksni tečaj konverzije 7,53450 kn za 1 euro).

Plaćanje naknade isključivo je po primljenoj našoj ponudi koju ćemo poslati svima prijavljenima po popunjenju skupine.

Prijava za sudjelovanje

Rok za prijavu je dva radna dana prije datuma održavanja.

Broj mjesta je ograničen, stoga molimo Vašu prijavu što prije.

 • Za prijave na webinar molimo navesti točnu e-adresu za svakog sudionika jer ćemo na te adrese dostaviti pozivnicu za sudjelovanje na webinaru
 • na dan održavanja webinara, sat vremena prije početka, RRIF dostavlja pozivnice / poveznice za sudjelovanje na e-adrese svih prijavljenih sudionika
 • sudionici prihvaćaju Opće uvjete za webinare objavljene ovdje

U slučaju nedovoljnog broja prijava, zadržavamo pravo odgode ili otkazivanja seminara.

Tehnički uvjeti za sudjelovanje na webinarima

 • internetska veza
 • praćenje predavanja putem računala ili mobilnog uređaja (pametnog telefona ili tableta) uz pomoć slušalica ili zvučnika (slušalice su bolja opcija)
 • instalirana aplikacija Zoom na uređaju s kojeg će se pratiti webinar
 • ako se do sada niste koristili aplikacijom Zoom, preporučujemo da ju isprobate za video-sastanak barem dan prije
 • Aplikaciju možete preuzeti ovdje
 • Uputa za instalaciju aplikacije Zoom je ovdje
PRIJAVNICA za sudjelovanje na webinaru

E-pošta: rrif@rrif.hr / Faks: 01-4699-766
25. listopada 2022. webinar "Aktualnosti u primjeni PDV-a kod isporuka usluga"

Sigurnosna provjera: Upišite slovo koje nedostaje (naziv rijeke ili planine)

NRETVA