Webinar
Aktualnosti u primjeni PDV-a kod isporuka usluga

3. svibnja 2023. (srijeda) webinar "Aktualnosti u primjeni PDV-a kod isporuka usluga"


Mjesto Vrijeme održavanja
web3. svibnja 2023. (srijeda) u 9:30 sati
 

Porezno postupanje pri oporezivanju pruženih usluga značajno se razlikuje od oporezivanja isporuke dobara, i to posebno kada je riječ o tzv. inozemnim uslugama. Cilj je ovog webinara obrazložiti porezno motrište usluga koje hrvatski porezni obveznici obavljaju poreznim obveznicima u RH, u EU i u treće zemlje, osobama koje nisu porezni obveznici te kada uslugu prima ili pruža mali porezni obveznik. Sve navedeno obrazložit će se na praktičnim primjerima koji se najčešće pojavljuju u poslovnoj praksi.

Pozivamo Vas na ovaj webinar kako bismo zajedno s nama potvrdili Vaše znanje u vezi s oporezivanjem usluga koje ćete uspješno primijeniti u svojem poslovanju.

Program:

Predavačica: dr. sc. Ljerka MARKOTA, prof. struč. stud. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 90 min + odgovori na pitanja

 • Posebnosti u oporezivanju građevinskih usluga u tuzemstvu (usluge za koje se primjenjuje tuzemni prijenos porezne obveze, nastanak porezne obveze, postupanje s predujmovima)
 • Oporezivanje inozemnih usluga prema temeljnom načelu oporezivanja usluga (usluge obavljene u EU i u treće zemlje poreznim obveznicima i osobama koje nisu porezni obveznici)
 • Obveza registracije za potrebe PDV-a i postupanje malih poreznih obveznika
 • Posebnosti u oporezivanju usluga u vezi s nekretninama (utvrđivanje usluga koje su vezane uz nekretnine, oporezivanje isporuka navedenih usluga poreznim obveznicima iz EU-a i iz trećih zemalja te osobama koje nisu porezni obveznici)
 • Posebnosti u oporezivanju PDV-om prijevoznih usluga (prijevoz dobara između poreznih obveznika, prijevoz dobara osobama koje nisu porezni obveznici, prijevoz pri izvozu i uvozu dobara, prijevoz putnika u tuzemstvu, EU-u, trećim zemljama i dr.)
 • Primjena posebnog postupka oporezivanja – OSS

Predavačica: dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ, prof. struč. stud. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 45 min + odgovori na pitanja

 • Posebnosti u oporezivanju posredničkih usluga (oporezivanje isporuka navedenih usluga poreznim obveznicima iz EU-a i iz trećih zemalja te osobama koje nisu porezni obveznici)
 • Posebnosti usluga u kulturi i usluga pripremanja i posluživanja hrane (oporezivanje isporuka navedenih usluga poreznim obveznicima iz EU-a i iz trećih zemalja te osobama koje nisu porezni obveznici)
 • Posebnosti u oporezivanju iznajmljivanja prijevoznih sredstava i ostalih sličnih usluga koje se oporezuju prema mjestu obavljanja usluga (oporezivanje isporuka navedenih usluga poreznim obveznicima iz EU-a i iz trećih zemalja te osobama koje nisu porezni obveznici)

Podatci o seminaru/webinaru

Datum održavanja: 3. svibnja 2023. godine (srijeda)

Početak: u 9:30 sati.

Pisani materijal: prezentacije predavača – u tiskanom obliku za polaznike seminara i u PDF-formatu za polaznike webinara

Cijena: 100,00 eura (80,00 eura + 25 % PDV-a) po sudioniku, odnosno 753,45 kn (fiksni tečaj konverzije 7,53450 kn za 1 euro).

Plaćanje naknade isključivo je po primljenoj našoj ponudi koju ćemo poslati svima prijavljenima po popunjenju skupine.

Prijava za sudjelovanje

 • Rok za prijavu je dva radna dana prije datuma održavanja.
 • Broj mjesta je ograničen, stoga molimo Vašu prijavu što prije.
 • ispuniti prijavnicu uz obavijest o webinaru na našim mrežnim stranicama
 • navesti točnu e-adresu za svakog sudionika jer ćemo na te adrese dostaviti pozivnicu za sudjelovanje na webinaru
 • na dan održavanja webinara, sat vremena prije početka, RRIF dostavlja pozivnice / poveznice za sudjelovanje na e-adrese svih prijavljenih sudionika
 • petnaestak minuta prije početka sudionici se prijavljuju za sudjelovanje na webinaru putem pozivnice / poveznice koju su dobili
 • sudionici prihvaćaju Opće uvjete za webinare objavljene ovdje
 • U slučaju nedovoljnog broja prijava, zadržavamo pravo odgode ili otkazivanja seminara.

Tehnički uvjeti za sudjelovanje na webinarima

 • internetska veza
 • praćenje predavanja putem računala ili mobilnog uređaja (pametnog telefona ili tableta) uz pomoć slušalica ili zvučnika (slušalice su bolja opcija)
 • instalirana aplikacija Zoom na uređaju s kojeg će se pratiti webinar
 • ako se do sada niste koristili aplikacijom Zoom, preporučujemo da ju isprobate za video-sastanak barem dan prije
 • Aplikaciju možete preuzeti ovdje
 • Uputa za instalaciju aplikacije Zoom je ovdje


PRIJAVNICA za sudjelovanje na webinaru

E-pošta: rrif@rrif.hr / Faks: 01-4699-766
3. svibnja 2023. (srijeda) webinar "Aktualnosti u primjeni PDV-a kod isporuka usluga"

Sigurnosna provjera: Upišite slovo koje nedostaje (naziv rijeke ili planine)

DAVA