aljanost ugovora o otkupu konficiranog stana


Predmet: Ugovor o otkupu stanarskog prava na konfisciranim stanovima valjan je ako je isti zaključen prije stupanja na snagu Zakona o dopuni Zakona o zabrani raspolaganja prijenosa prava raspolaganja korištenja nekretninama u društvenom vlasništvu na druge korisnike tj. prije 25. lipnja 1993.

Broj presude: Gž-348/2018-2, od 15. lipnja 2020. , od 20.10.2020

Sud: Županijski sud

Zakon o zabrani prijenosa prava raspolaganja i korištenja nekretninama u društvenom vlasništvu na druge korisnike odnosno u vlasništvu drugih fizičkih i pravnih osoba 39 39 Narodne novine 39 39 broj 53 90 i 61 91 dalje Zakon o zabrani u čl 1 st 1 određuje da se zabranjuje prijenos prava raspolaganja i korištenja nekretninama koje su postale društveno vlasništvo na temelju taksativno navedenih pojedinih zakona a između ostalih i Zakona o potvrdi i izmjenama i dopunama Zakona o konfiskaciji imovine i o izvršenju konfiskacije koji je stupio na snagu 7 kolovoza 1946 Kako je sporna nekretnina stan oduzeta predniku tužiteljice konfiskacijom 24 studenoga 1945 dakle nije prešla u društveno vlasništvo temeljem navedenog Zakona o potvrdi i izmjenama i dopunama Zakona o konfiskaciji imovine i izvršenju konfiskacije Službeni list FNRJ broj 61 46 a niti temeljem drugog zakona koji ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu