Alternativni smještaj rezerviran preko Booking.coma

Datum: 18.11.2019, Ponedjeljak
Klasa: 052-02/19-01/133
Davatelj: Ministarstvo turizma

Navodite da Vam je za smještaj rezerviran i plaćen preko Booking coma po dolasku u Aparthotel prodavač proizvoda apartmana umjesto obiteljskog apartmana ponudio 2 sobe što nije moguće radi više razloga koji nisu osobne prirode već pitanje zdravlja kupca i zaštite djece od 5 i 7 godina te pitate kako se zaštititi od takve prevare Člankom 10 st 1 t 10 Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti Nar nov br 85 15 121 16 i 25 19 dalje u tekstu cit Zakon propisano je da je u obavljanju ugostiteljske djelatnosti ugostitelj dužan omogućiti gostu podnošenje pisanog prigovora u ugostiteljskom objektu i bez odgađanja pisanim putem potvrditi njegov primitak te omogućiti gostu podnošenje pisanog prigovora putem pošte telefaksa ili elektroničke pošte u ugostiteljskom objektu vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora u pisanom obliku odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora te voditi i čuvati evidenciju prigovora gostiju godinu dana od dana primitka pisanog prigovora Člankom 47 st 1 t 9 cit Zakona propisano je da će se novčanom kaznom od 2 500 00 do 20 000 00 kuna kazniti za prekršaj pravna osoba ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja