Webinar
Analitički postupci u planiranju, dokaznim postupcima i na kraju revizije-bodovi za revizore

12. listopada 2022. webinar "Analitički postupci u planiranju revizije, dokaznim postupcima i na kraju revizije u skladu s MrevS 315 i 520 - bodovi ZA REVIZORE


Mjesto Vrijeme održavanja
web12. listopada 2022. (srijeda) u 9:30 sati

ANALITIČKI POSTUPCI U PLANIRANJU REVIZIJE, DOKAZNIM POSTUPCIMA I NA KRAJU REVIZIJE U SKLADU S MEĐUNARODNIM REVIZIJSKIM STANDARDOM 315 I 520

(bodovi za revizore)

Ovim će se webinarom predstaviti pregled revizorskih pravila u vezi sa zahtjevima Međunarodnoga revizijskog standarda 315 (izmijenjen) – Identificiranje i procjenjivanje rizika značajnih pogrešnih prikazivanja i Međunarodnog revizijskog standarda 520 – Analitički postupci te na praktičnim primjerima pokazati primjena analitičkih postupaka u reviziji i odgovoriti na pitanja koje analitičke postupke trebaju revizori provesti u predreviziji, a koje u završnoj reviziji te na koje posebnosti revizor treba obratiti pozornost kod pripreme revizorske dokumentacije.

Webinar je namijenjen ovlaštenim revizorima s ciljem obveznoga stalnog stručnog usavršavanja, ali i svima onima koji se u svom radu bave temama navedenim u programu.

Sudjelovanjem na webinaru revizori će ostvariti ukupno 5 bodova – Područje A – REVIZIJA.

Program:

Predavač: Željko FABER, dipl. oec.
Trajanje predavanja: 300 min (uključujući odgovore na pitanja)

 • Općenito o analitičkim postupcima
 • Analitički postupci u početnoj fazi revizije (MRevS 315)
 • Dokazni analitički postupci
 • Analitički postupci kod stvaranja općih zaključaka
 • Istraživanje rezultata primjene analitičkih postupaka
 • Praktični primjeri analitičkih postupaka u reviziji

Podatci o webinaru

Datum održavanja:  12. listopada 2022. (srijeda).

Početak: u 9:30 sati.

Pisani materijal: prezentacije predavača u PDF formatu dostavljaju se prijavljenim sudionicima e-poštom, prije početka predavanja

Broj mjesta je ograničen, stoga molimo Vašu prijavu što prije.

Rok za prijavu je dva radna dana prije datuma održavanja.

Cijena: 600,00 kn (oslobođeno PDV-a prema čl. 39. st. 1. t. i) Zakona o PDV-u) po sudioniku, odnosno 79,64 eura po sudoniku (fiksni tečaj konverzije: 7,53450 za 1 euro).

Plaćanje naknade isključivo je po primljenoj našoj ponudi koju ćemo poslati svima prijavljenima po popunjenju skupine. U slučaju nedovoljnog broja prijava, zadržavamo pravo odgode ili otkazivanja webinara.

Tehnički uvjeti za sudjelovanje

 • internetska veza
 • praćenje predavanja putem računala ili mobilnog uređaja (pametnog telefona ili tableta) uz pomoć slušalica ili zvučnika (slušalice su bolja opcija)
 • instalirana aplikacija Zoom na uređaju s kojeg će se pratiti webinar
 • ako se do sada niste koristili aplikacijom Zoom, preporučujemo da ju isprobate za video-sastanak barem dan prije.
 • Aplikaciju možete preuzeti ovdje
 • Uputa za instalaciju aplikacije Zoom je ovdje

Prijava za sudjelovanje

 • ispuniti prijavnicu uz obavijest o webinaru na našim mrežnim stranicama
 • navesti točnu e-adresu za svakog sudionika jer ćemo na te adrese dostaviti pozivnicu za sudjelovanje na webinaru
 • na dan održavanja, sat vremena prije početka, RRIF dostavlja pozivnice / poveznice za sudjelovanje na e-adrese svih prijavljenih sudionika
 • petnaestak minuta prije početka sudionici se prijavljuju za sudjelovanje na webinaru putem pozivnice / poveznice koju su dobili
 • sudionici prihvaćaju Opće uvjete za webinare objavljene ovdje.

Napomena za revizore

Na temelju dobivene prethodne suglasnosti programa aktivnosti stalnoga stručnog osposobljavanja ovlaštenih revizora, ovaj se webinar nalazi na popisu stalnoga stručnog usavršavanja te se za sudjelovanje priznaje 5 bodova iz područja Revizija s oznakom A.

Radi priznavanja bodova molimo u prijavnici označite polje "Želim pisanu potvrdu o sudjelovanju na ovoj aktivnosti stalnoga stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora" i unesite svoj registarski broj revizora.
PRIJAVNICA za sudjelovanje na webinaru

E-pošta: rrif@rrif.hr / Faks: 01-4699-766
12. listopada 2022. webinar "Analitički postupci u planiranju revizije, dokaznim postupcima i na kraju revizije u skladu s MrevS 315 i 520 - bodovi ZA REVIZORE

Sigurnosna provjera: Upišite slovo koje nedostaje (naziv rijeke ili planine)

NEETVA